20. konferencija Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC)

13.7.2017. 15:41:00
20. konferencija Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC)

Od 4. do 6. srpnja 2017. Crna Gora bila je domaćin redovite 20. konferencije Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC). Konferencija je održana u Bijeloj, a organizator skupa bio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore sa Sektorom za hidrografiju i okeanografiju. Na konferenciji je sudjelovalo četrdesetak delegata iz 18 punopravnih članica Komisije, petnaestak predstavnika nekoliko pridruženih članica te direktor i pomoćnik direktora Međunarodne hidrografske organizacije. Kao promatrači sudjelovali su i predstavnici drugih srodnih organizacija i institucija te predstavnici proizvođača hidrografskih uređaja i opreme. Republika Hrvatska sudjelovala je kao punopravna članica, a predstavljali su je delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta: voditeljica delegacije Vinka Kolić, v.d. ravnatelja, i član delegacije Željko Bradarić, pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju.

MBSHC je najbrojnija regionalna hidrografska komisija od njih ukupno 16, koje su uspostavljene diljem svijeta po regionalnom načelu, a radi suradnje i koordiniranog djelovanja zemalja članica u zajedničkim pitanjima hidrografskih i kartografskih aktivnosti u regiji. Regionalne komisije djeluju u skladu s pravilima Međunarodne hidrografske organizacije svojim statutom, a program im se temelji na radnim programima IHO-a, čijom realizacijom na regionalnoj razini doprinose realizaciji ciljeva IHO-a na svjetskoj razini.

U trodnevnom radu 20. konferencije MBSHC-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su aktualna pitanja koja se odnose na tri programska paketa IHO-a: administrativna pitanja, pitanja u vezi s radom i programom radnih skupina za tehničke standarde te pitanja suradnje na različitim projektima i izgradnji hidrografskih kapaciteta članica u regiji MBSHC-a.

Svaka članica prezentirala je svoj rad u razdoblju između dviju konferencija (2015. – 2017.) u obliku nacionalnog izvješća u standardiziranom obrascu, koji se prema statutu MBSHC-a dostavlja svim članicama 30 dana prije početka konferencije.

Pored aktivnog sudjelovanja na konferenciji, hrvatska delegacija organizirala je i sudjelovala u radu nekoliko dodatnih sastanaka, na kojima se raspravljalo o različitim organizacijsko-tehničkim i administrativno-financijskim pitanjima bilateralne i multilateralne suradnje. Jedan od važnijih bio je onaj s predstavnicima talijanskog hidrografskog ureda, na kojemu su se razmatrali novi prijedlozi rješavanja problema preklapanja elektroničkih navigacijskih karata te finalna verzija nacrta bilateralnog sporazuma između dvaju hidrografskih ureda. Drugi značajan sastanak održan je s predstavnicima britanskog hidrografskog ureda u vezi s aktualnim pitanjima koja proizlaze iz važećeg bilateralnog sporazuma. S predstavnicima Crne Gore razmijenjena su mišljenja i ocijenjen je napredak na postojećem zajedničkom projektu „CORE“, koji se financira iz programa EU/IPA, komponente II, mjere 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine. Usuglašene su i daljnje planske aktivnosti u potencijalnom zajedničkom projektu hidrografske izmjere koji bi se financirao iz donacije Kraljevine Norveške.

Posljednjeg dana konferencije izrađen je nacrt brojnih aktivnosti i odluka MBSHC-a koje bi članice trebale provesti pod vodstvom Italije, koja je preuzela predsjedanje MBSHC-om u narednom dvogodišnjem razdoblju. Hrvatska je pored Španjolske, Slovenije i Tunisa ponudila da bude domaćin 21. konferencije MBSHC-a, koja će se održati 18. – 20. lipnja 2019.

Dokumenti

Zadnje vijesti