Sastanak projektnog tima JASPPer

4/18/2014 3:35:00 PM
Sastanak projektnog tima JASPPer

Dana 10.04.2014. u Tivtu održana je edukacija lokalnih nadležnih institucija o zakonodavnoj regulativi i modelu monitoringa mora na projektu „JASPPer“ sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i predstavnicima javnih ustanova i firmi nadležnih za upravljanje vodama i morem. Edukaciji je prisustvovalo 16 sudionika.

Uvodnu riječ, predstavljanje projekta i partnera kao i prezentacija „Utjecaj komunalnih otpadnih voda na sanitarni kvalitet kupališta crnogorskog primorja“, iznio je mr. Pavle Đurašković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Dr.sc. Aleksandar Joksimović, predstavnik Instituta za biologiju mora Kotor objasnio je stanje i perspektivu morkog ribarstva u Crnoj Gori, uz prezentaciju „Crnogorsko morsko ribarstvo u kontekstu mediteranske urebde 1967/2006 za održivo ribarstvo“.

Predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, Vinka Jurić prezentirala je obavljene projektne aktivnosti kao i planove predstojećih aktivnosti.

Predstavnik Instituta za more i priobalje, dr.sc. Enis Hrustić održao je predavanje na temu „Standardne analize u oceanografiji“.

Edukacija je završena raspravom i konzultacijama sa sudionicima s ciljem aktivnog uključivanja, razmjene ideja i znanja vezanih uz projektne aktivnosti.

Latest