Završen projekt „Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma...

4/12/2013 2:38:00 PM

„NauTour“ - EU/IPA prekogranični projekt „Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju.“

O projektu: Sa hrvatske strane kao vodeći partner cijelog „NauTour“ projekta bio je Hrvatski hidrografski institut (HHI) sa partnerom Sveučilištem u Dubrovniku (Pomorski odjel). Sa crnogorske strane sudjelovali su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Aktivnosti projekta NauTour ukupne vrijednosti 451.928,36 € odvijale su se u dva pravca:
1. Zajednička promidžba područja Dubrovačko - neretvanske, županije i crnogorskog primorja kao jedinstvene turističko-nautičke cjeline,
2. Podizanje razine sigurnosti u nautičkom turizmu.

U svrhu zajedničke promidžbe, između ostalih aktivnosti, provedeno je desetodnevno terensko istraživanje plovilom na području Dubrovačko-neretvanske županije (RH) i cijelog Crnogorskog primorja (CG). Tom su se prilikom obišle brojne lokacije koje su opisane i uvrštene u novonastale publikacije. Tiskana su dva informativna, nautičko-turistička vodiča:
1. Vodič za male brodove i jedrilice,
2. Vodič za megajahte.

Osnovu tekstova vodiča čine informacije vezane uz pregled područja (geografija, povijest, kultura, tradicija i priroda) i informacije važne za pomorsku sigurnost (lučke kapetanije, prekogranični režimi, nacionalno zakonodavstvo u segmentu pomorske sigurnosti, službe za traganje i spašavanje itd.). Vodiči su tiskani na hrvatskom, crnogorskom i engleskom jeziku. Uz vodiče je tiskana i posebna Knjižica sa predloženim prekograničnim nautičko-turističkim plovidbenim rutama. Knjižica je također tiskana na hrvatskom, crnogorskom i engleskom jeziku.

Kao doprinos podizanju razine sigurnosti u nautičkom turizmu organizirano je institucionalno jačanje ZHMSCG (edukacija i obuka djelatnika ZHMSCG u HHI-u i obuka od strane HHI-a u CG) i podrška HHI-a uspostavi Hidrografskog odjela unutar ZHMSCG (primljen u Međunarodnu hidrografsku organizaciju - IHO). ZHMSCG je nabavio vrijednu opremu i u suradnji sa HHI-em izvršio hidrografske izmjere na temelju kojih je izmjerena nova najveća dubina u Boko kotorskom zaljevu, te su izrađene nove službene nautičke karte premjerenih područja.

Za prikaz svih aktivnosti i rezultata projekta (vodiči, knjižica s nautičkim rutama i dr.) održavali su se okrugli stolovi, sastanci, savjetovanja i promocije. Izrađena je internetska stranica namijenjena nautičarima i svim turistima koji posjećuju predmetno područje - www.nautour.info na kojoj se između ostalog mogu preuzeti informativno, nautičko-turistički vodiči i Knjižica sa predloženim prekograničnim nautičko-turističkim plovidbenim rutama (http://www.nautour.info/rezultati.php). U svrhu održivosti projekta stranica će biti aktivna do 2019. godine.

Latest

7/7/2021
Oceanographers on Islands

Invitation from the renowned Croatian scientist Dr. Jadranka Šepić, ass. prof. (Faculty of Science Split), winner of the HAZU award for scientific and artistic achievements in the area of natural sciences in 2020, to conceive and undertake educational activities on islands, was welcomed by...

read more Oceanographers on Islands