Rekordni valovi na hrvatskoj obali Jadrana

10/31/2018 2:05:00 PM
Rekordni valovi na hrvatskoj obali Jadrana

Hrvatski hidrografski instutut ima mogućnost praćenja u realnom vremenu vrijednosti visine, perioda i smjera valova na valografskim postajama Rovinj, Split, Ploče i Dubrovnik.

Dana 29. listopada 2018. godine Hrvatski hidrografski institut (HHI) izmjerio je rekordne valove na valografskim postajama u akvatoriju grada Rovinja, Splita, Ploča i Dubrovnika. Valovi su izmjereni s valografskim plutačama DWR MKIII 0.7m tvrtke Datawell.

Izmjerena maksimalna visina vala u akvatoriju grada Rovinja iznosila je Hmax = 8.00m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 4.57m (stanje mora 6) i perioda T = 9.1s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 145.8°.

U akvatoriju grada Splita izmjeren je rekordni val Hmax = 3.11m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 1.80m (stanje mora 4) i periodom T = 5.7s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 115.6°.

Na valografskoj postaji u Dubrovniku (pokraj otočića Sv. Andrija) izmjeren je maksimalni val visine Hmax = 9.03m i pripadajuće značajne visine vala Hs = 4.55m (stanje mora 6), perioda T = 9.5s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 157.3°, dok su u akvatoriju grada Ploča izmjereni valovi maksimalne visine Hmax = 2.52m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 1.13m (stanje mora 3) i periodom T = 4.7s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 123.0°.

Prikupljeni i obrađeni podaci doprinijeti će povećanju stupnja sigurnosti plovidbe u navedenim područjima te izradi sigurnosnih preporuka. Ovime se ostvaruju pretpostavke sigurnog prometa ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, obrane i očuvanje okoliša.

Ukoliko su Vam potrebne točne informacije vezano za visine valova u Jadranskom moru, razinu mora (plima ili oseka) ili druge informacije vezano za oceanografske parametre u Jadranskom moru molimo Vas da se slobodno obratite Hrvatskom hidrografskom institutu.

Kontakt osoba je načelnik Oceanološkog odjela, gdin. Srđan Čupić, prof. (srdjan.cupic@hhi.hr) ili Ured ravnateljice (office@hhi.hr).

Latest

1/25/2023
Hydrographic Institute and Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia sign Cooperation Agreement

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia signed a Cooperation Agreement. This cooperation will include joint activities in the field of scientific and professional research through exchange of expertise..

read more Hydrographic Institute and Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia sign Cooperation Agreement