Predstavnici projektnog tima Jaspper na simpoziju– SA2015

2/25/2015 12:04:00 PM
Predstavnici projektnog tima Jaspper na simpoziju– SA2015

Predstavnici projektnog tima „Jaspper“ su prisustvovali 50. hrvatskom, 10. Međunarodnom Simpoziju Agronoma SA2015, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet iz Zagreba. Simpozij se održao u Opatiji 16.02.- 20.02.2015. Predstavnici partnerskih institucija projektnog tima IPA projekta „Jaspper” sudionicima konferencije su održali prezentaciju rada „The impact of the sewage outfalls Cavtat and Trašte on the cross-border transfer of pollutants during tourist season“, autori rada: Nenad Leder, Pavle Đurašković, Enis Hrustić, Danijela Joksimović, Vinka Kolić, Miro Lakoš, Dušan Slavnić, Stijepo Ljubimir, Branka Pestorić, Marko Mlinar, Radovan Kandić, Iris Dupčić Radić, Filip Plavčić, Aleksandar Kojović, Rade Garić, Rešad Šabotić, Ljubica Vulović .

Rad je prezentiran u sklopu sekcije Agroekologija, ekološka polj. i zaštita okoliša. Osim rada prezentirani su dosada ostvareni rezultati projekta, očekivani ciljevi, planovi i načini njihovog izvršenja. Na konferenciji su dijeljeni promotivni materijali projekta „Jaspper” i uspostavljeni su kontakti s potencijalnim partnerima u cilju pripreme budućih EU projekata. Prezentacija je dodatna vrijednost i promocija IPA projekta „Jaspper”. Na konferenciji je sudjelovalo oko 100 sudionika.

Više o konferenciji možete pronaći na: http://sa.agr.hr/naslovna.html

Više o projektu: www.hhi.hr/jaspper

Latest

7/14/2022
State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute

State Secretary for Sea and EU Funds Josip Bilaver on 14 July 2022 paid a working visit to the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, where he met with Director Vinka Kolić. During the meeting, the state secretary was informed...

read more State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute
6/23/2022
Agreement on Cooperation signed between the Faculty of Maritime Studies in Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

On 21 June 2022, in the premises of the Faculty of Maritime Studies in Split, Faculty of Maritime Studies of University of Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia signed an Agreement on scientific-research, educational, technical-professional and business cooperation...

read more Agreement on Cooperation signed between the Faculty of Maritime Studies in Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia