Predstavnici projektnog tima Jaspper na simpoziju– SA2015

2/25/2015 12:04:00 PM
Predstavnici projektnog tima Jaspper na simpoziju– SA2015

Predstavnici projektnog tima „Jaspper“ su prisustvovali 50. hrvatskom, 10. Međunarodnom Simpoziju Agronoma SA2015, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet iz Zagreba. Simpozij se održao u Opatiji 16.02.- 20.02.2015. Predstavnici partnerskih institucija projektnog tima IPA projekta „Jaspper” sudionicima konferencije su održali prezentaciju rada „The impact of the sewage outfalls Cavtat and Trašte on the cross-border transfer of pollutants during tourist season“, autori rada: Nenad Leder, Pavle Đurašković, Enis Hrustić, Danijela Joksimović, Vinka Kolić, Miro Lakoš, Dušan Slavnić, Stijepo Ljubimir, Branka Pestorić, Marko Mlinar, Radovan Kandić, Iris Dupčić Radić, Filip Plavčić, Aleksandar Kojović, Rade Garić, Rešad Šabotić, Ljubica Vulović .

Rad je prezentiran u sklopu sekcije Agroekologija, ekološka polj. i zaštita okoliša. Osim rada prezentirani su dosada ostvareni rezultati projekta, očekivani ciljevi, planovi i načini njihovog izvršenja. Na konferenciji su dijeljeni promotivni materijali projekta „Jaspper” i uspostavljeni su kontakti s potencijalnim partnerima u cilju pripreme budućih EU projekata. Prezentacija je dodatna vrijednost i promocija IPA projekta „Jaspper”. Na konferenciji je sudjelovalo oko 100 sudionika.

Više o konferenciji možete pronaći na: http://sa.agr.hr/naslovna.html

Više o projektu: www.hhi.hr/jaspper

Latest

7/26/2023
1st meeting of the Hydrographic-Navigational Council in the new term

First meeting of the Hydrographic-Navigational Council in the new term was held on 21. July 2023 on the premises of the Hydrographic institute of the Republic of Croatia. The Hydrographic-Navigational Council has a president and nine members, who are appointed for a period of four years and dismissed by the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure...

read more 1st meeting of the Hydrographic-Navigational Council in the new term