IPA - Javna prezentacija projekta - 14. Biograd Boat Show

11/5/2012 10:21:00 AM
IPA - Javna prezentacija projekta - 14. Biograd Boat Show

IPA - prekogranični program Hrvatska - Crna Gora

„Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju"- “NauTour”

Javna prezentacija projekta

14. Biograd Boat Show, subota, 27. listopada 2012., 15:00 sati, Kapetanski klub Marine Kornati, Biograd na Moru

U sklopu 14. Biograd Boat Show-a, predstavnici HHI-a promovirali su javnosti i ciljanim grupama iz projekta, ciljeve projekta sa do sada ostvarenim rezultatima s posebnim naglaskom na:

  • Institucionalno jačanje Odjela za hidrografiju i oceanografiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) kroz edukaciju, praktične treninge, nabavku opreme i vršenje hidrografske izmjere i izrade nautičkih karata.
  • U sklopu projekta tiskana je Knjižica sa preporučenim nautičko-turističko plovidbenim rutama za jahte (jedrilice i motorne jahte) i megajahte – tvz. “Booklet”.
  • Aktivna je web stranica (www.nautour.info) namijenjena nautičarima (i svim zainteresiranima) koji posjećuju predmetno područje. Također je aktivan web forum kao mjesto na kojem pojedinci mogu dobiti stručne odgovore na pitanja i kao mjesto za razmjenu informacija, ideja i iskustava između nautičara.
  • Izrađena je radna verzija Turističko - nautičkih vodiča predmetnog područja domaćim i stranim nautičarima daju puno korisnih informacija: pregled područja - geografija, povijest, kultura, tradicija i priroda, slike atraktivnih i tipičnih lokacija i mjesta, informativnu kartu područja sa označenim ključnim lokacijama, poglavlje za određene turističke luke i marine sa slikama, planovima uz korisne linkove za nautičare. 

Sve dodatne informacije:

Kontakt: Vinka Jurić, mob: 091 215 7065 Split, 26.10.2012.

O projektu:

Europska unija (EU) kroz fondove i programe pruža potporu za razne vrste projekata i aktivnosti. Instrument pretpristupne pomoći (IPA) jedan je od programa namijenjenih državama sa statusom potencijalnog kandidata i sa statusom kandidata za članstvo u EU u razdoblju od 2007. do 2013. godine.

Sa hrvatske strane u projekt su uključeni Hrvatski hidrografski institut (HHI) kao vodeći partner cijelog projekta i Sveučilište u Dubrovniku (Pomorski odjel).

Sa crnogorske strane sudjeluje Hidrometeorološki zavod Crne Gore (HMZCG) kao vodeći crnogorski partner i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Projekt je započeo u siječnju 2011. Predviđeno vrijeme trajanja je 23 mjeseca (do kraja 2012.). Ukupna vrijednost projekta za obje strane je 451.928,36 €.

Osnovni cilj projekta je unapređenje turističkog (posebno nautičkog) potencijala Dubrovačko-neretvanske županije i Crnogorskog primorja, kao jedinstvene turističke cjeline bogatog kulturnog i prirodnog nasljeđa, zajedničkom promidžbom, povećanjem kvalitete usluge te podizanjem razine sigurnosti u nautičkom turizmu.

U tu će se svrhu:

  • izraditi i održavati web-stranica namijenjena nautičarima koji posjećuju predmetno područje
  • izraditi nautičko-turistički vodič za jahte (jedrilice i motorne) i megajahte (preko 30 m duljine)
  • osmisliti prekogranične nautičko-turističke plovidbene rute za jahte (jedrilice i motorne) i megajahte
  • organizirati okrugli stolovi, prezentacije i promocije projekta
  • organizirati institucionalno jačanje i podrška uspostavi Hidrografskog i oceanografskog odjela unutar Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore itd.

Latest

7/7/2021
Oceanographers on Islands

Invitation from the renowned Croatian scientist Dr. Jadranka Šepić, ass. prof. (Faculty of Science Split), winner of the HAZU award for scientific and artistic achievements in the area of natural sciences in 2020, to conceive and undertake educational activities on islands, was welcomed by...

read more Oceanographers on Islands