Završen projekt „Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma...

12.4.2013. 14:38:00

„NauTour“ - EU/IPA prekogranični projekt „Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju.“

O projektu: Sa hrvatske strane kao vodeći partner cijelog „NauTour“ projekta bio je Hrvatski hidrografski institut (HHI) sa partnerom Sveučilištem u Dubrovniku (Pomorski odjel). Sa crnogorske strane sudjelovali su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Aktivnosti projekta NauTour ukupne vrijednosti 451.928,36 € odvijale su se u dva pravca:
1. Zajednička promidžba područja Dubrovačko - neretvanske, županije i crnogorskog primorja kao jedinstvene turističko-nautičke cjeline,
2. Podizanje razine sigurnosti u nautičkom turizmu.

U svrhu zajedničke promidžbe, između ostalih aktivnosti, provedeno je desetodnevno terensko istraživanje plovilom na području Dubrovačko-neretvanske županije (RH) i cijelog Crnogorskog primorja (CG). Tom su se prilikom obišle brojne lokacije koje su opisane i uvrštene u novonastale publikacije. Tiskana su dva informativna, nautičko-turistička vodiča:
1. Vodič za male brodove i jedrilice,
2. Vodič za megajahte.

Osnovu tekstova vodiča čine informacije vezane uz pregled područja (geografija, povijest, kultura, tradicija i priroda) i informacije važne za pomorsku sigurnost (lučke kapetanije, prekogranični režimi, nacionalno zakonodavstvo u segmentu pomorske sigurnosti, službe za traganje i spašavanje itd.). Vodiči su tiskani na hrvatskom, crnogorskom i engleskom jeziku. Uz vodiče je tiskana i posebna Knjižica sa predloženim prekograničnim nautičko-turističkim plovidbenim rutama. Knjižica je također tiskana na hrvatskom, crnogorskom i engleskom jeziku.

Kao doprinos podizanju razine sigurnosti u nautičkom turizmu organizirano je institucionalno jačanje ZHMSCG (edukacija i obuka djelatnika ZHMSCG u HHI-u i obuka od strane HHI-a u CG) i podrška HHI-a uspostavi Hidrografskog odjela unutar ZHMSCG (primljen u Međunarodnu hidrografsku organizaciju - IHO). ZHMSCG je nabavio vrijednu opremu i u suradnji sa HHI-em izvršio hidrografske izmjere na temelju kojih je izmjerena nova najveća dubina u Boko kotorskom zaljevu, te su izrađene nove službene nautičke karte premjerenih područja.

Za prikaz svih aktivnosti i rezultata projekta (vodiči, knjižica s nautičkim rutama i dr.) održavali su se okrugli stolovi, sastanci, savjetovanja i promocije. Izrađena je internetska stranica namijenjena nautičarima i svim turistima koji posjećuju predmetno područje - www.nautour.info na kojoj se između ostalog mogu preuzeti informativno, nautičko-turistički vodiči i Knjižica sa predloženim prekograničnim nautičko-turističkim plovidbenim rutama (http://www.nautour.info/rezultati.php). U svrhu održivosti projekta stranica će biti aktivna do 2019. godine.

Zadnje vijesti