Rekordni valovi na hrvatskoj obali Jadrana

31.10.2018. 14:05:00
Rekordni valovi na hrvatskoj obali Jadrana

Hrvatski hidrografski instutut ima mogućnost praćenja u realnom vremenu vrijednosti visine, perioda i smjera valova na valografskim postajama Rovinj, Split, Ploče i Dubrovnik.

Dana 29. listopada 2018. godine Hrvatski hidrografski institut (HHI) izmjerio je rekordne valove na valografskim postajama u akvatoriju grada Rovinja, Splita, Ploča i Dubrovnika. Valovi su izmjereni s valografskim plutačama DWR MKIII 0.7m tvrtke Datawell.

Izmjerena maksimalna visina vala u akvatoriju grada Rovinja iznosila je Hmax = 8.00m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 4.57m (stanje mora 6) i perioda T = 9.1s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 145.8°.

U akvatoriju grada Splita izmjeren je rekordni val Hmax = 3.11m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 1.80m (stanje mora 4) i periodom T = 5.7s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 115.6°.

Na valografskoj postaji u Dubrovniku (pokraj otočića Sv. Andrija) izmjeren je maksimalni val visine Hmax = 9.03m i pripadajuće značajne visine vala Hs = 4.55m (stanje mora 6), perioda T = 9.5s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 157.3°, dok su u akvatoriju grada Ploča izmjereni valovi maksimalne visine Hmax = 2.52m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 1.13m (stanje mora 3) i periodom T = 4.7s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 123.0°.

Prikupljeni i obrađeni podaci doprinijeti će povećanju stupnja sigurnosti plovidbe u navedenim područjima te izradi sigurnosnih preporuka. Ovime se ostvaruju pretpostavke sigurnog prometa ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, obrane i očuvanje okoliša.

Ukoliko su Vam potrebne točne informacije vezano za visine valova u Jadranskom moru, razinu mora (plima ili oseka) ili druge informacije vezano za oceanografske parametre u Jadranskom moru molimo Vas da se slobodno obratite Hrvatskom hidrografskom institutu.

Kontakt osoba je načelnik Oceanološkog odjela, gdin. Srđan Čupić, prof. (srdjan.cupic@hhi.hr) ili Ured ravnateljice (office@hhi.hr).

Zadnje vijesti