Prvi put kao stalna zemlja članica, RH sudjelovala na 7. sjednici Vijeća IHO-a

27.10.2023. 8:15:00

Od 17. do 19. listopada 2023.  u Monaku je održana 7. sjednica Vijeća IHO-a. Na sjednici je prvi put kao stalna zemlja članica Vijeća (u narednom trogodišnjem razdoblju) sudjelovala i Republika Hrvatska, koju je predstavljala ravnateljica Instituta Vinka Kolić Bubić.

Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) međuvladina je tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova osiguravanjem kvalitetnih službenih navigacijskih karata i publikacija te hitnih navigacijskih informacija. Hrvatska je punopravna članica IHO-a, te je zbog svojeg kontinuiranog rada i doprinosa priznata unutar hidrografske zajednice kao proaktivna članica, a od ove godine zauzela je i mjesto stalnog člana Vijeća IHO (IHO Council), što je od velike važnosti za kontinuirani razvoj hidrografije u Republici Hrvatskoj.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, usvaja godišnji i financijski plan rada IHO-a, koordinira provedbu triju radnih programa i rad dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i podnosi prijedloge za razmatranje na Skupštini. 

Na 7. sjednici Vijeća IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su redovita pitanja u skladu s poslovnikom Vijeća. Osim standardnih tema, kao što su provedba odluka s 3. zasjedanja Skupštine IHO-a (travanj 2023.) i prošlogodišnjih odluka Vijeća te Strateškog plana IHO-a za razdoblje 2021. – 2026. i programa rada i proračuna za 2024., posebno su se istaknule teme dovršetka serije IHO standarda S-100 te usvajanja nove verzije Plana za desetljeće implementacije S-100  (Roadmap for the S-100 Implementation Decade, IHO S-100 Implementation Strategy).

S obzirom na tvrdnje Odbora za hidrografske usluge i standarde (HSSC) da se implementacija S-100 standarda i proizvoda (prvenstveno nove generacije elektroničkih navigacijskih karata baziranih na S-101 standardu) odvija sporo, Vijeće je načelno podržalo ideju da bi trebalo razmotriti dodatne izvore financiranja za uspostavu održive tehničke i administrativne infrastrukture razvoja S-100 serije standarda i proizvoda. Stoga je Vijeće zadužilo HSSC da na svojem sljedećem sastanku identificira trenutne ili nove komponente koje su kritične u provedbi Plana S-100.

Među važnijim odlukama treba istaknuti da je Vijeće usvojilo predložene izmjene i dopune Plana implementacije S-100 standarda i proizvoda kako bi što prije stupila na snagu verzija 3.0 koju je predstavio predsjedavajući HSSC-a.

Nadalje, važno je spomenuti da je Vijeće podržalo novi program rodne ravnopravnosti, koji je rezultat provedbe projekta „Osnaživanje žena u hidrografiji“, te je odredilo sljedeće korake koje je potrebno poduzeti kako bi se program uspješno nastavio. Podržalo je i inicijativu, prema prijedlogu nekoliko članica, o mogućim načinima boljeg i većeg sudjelovanja predstavnika hidrografskih ureda u radu radnih tijela, odbora i radnih skupina IHO-a.

Vijeće IHO-a, među ostalim,  podržalo je i prijedlog Međuregionalnog koordinacijskog odbora (IRCC) o održavanju dviju radionica na teme „Standards of Competence“ i „Crowdsourced bathymetry“.

Zadnje vijesti

14.6.2024.
Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“

Na poziv te pod pokroviteljstvom i u organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC) i Turske ratne mornarice / Odjela za plovidbu, hidrografiju i oceanografiju (TN-ONHO), Hrvatski hidrografski Institut...

opširnije Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“