Objavljeno je novo, šesto izdanje publikacije Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama

18.4.2013. 12:36:00
Objavljeno je novo, šesto izdanje publikacije Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama

Objavljeno je novo, šesto izdanje publikacije Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama, koje je izrađeno u skladu sa standardima za izradu pomorskih karata Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), sadržanima u publikaciji S-4 Regulations for International (INT) Charts and Chart Specifications of the IHO (2012.) i INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts (7. izdanje, 2011.). INT 1 sadrži sve znakove, kratice i stručne nazive koji se upotrebljavaju na međunarodnim pomorskim kartama te na nacionalnim pomorskim kartama i u publikacijama Hrvatskog hidrografskog instituta. Publikacija je tiskana dvojezično na 99 stranica. Na 65 stranica prikazani su znakovi s objašnjenjima na hrvatskom i engleskom jeziku, a preostali dio publikacije sadrži kazalo kratica i kazalo pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku.

Zadnje vijesti