Mr.sc. Željko Bradarić, kap. gostujući predavač na edukaciji za instruktora jedrenja

29.11.2012. 12:29:00
Mr.sc. Željko Bradarić, kap. gostujući predavač na edukaciji za instruktora jedrenja

Mr.sc. Željko Bradarić, kap. gostujući predavač na edukaciji za instruktora jedrenja „Academie Navalis Adriatica“, ACI marina Jezera, 24.11.2012.

Drugu godinu za redom HHI sudjeluje s gostujućim predavačem na jednodnevnoj edukaciji instruktora jedrenja u organizaciji „Academie Navalis Adriatica“ smještene u ACI marini u Jezerima na otoku Murteru. Prošle subote pred dvadesetak sudionika edukacije predavač je bio mr.sc. Željko Bradarić, kap., pomoćnik ravnatelja HHI-a za međunarodnu suradnju i sigurnost plovidbe. Tema njegovog predavanja bila je „Pomorske navigacijske karte u svjetlu uvođenja novih tehnologija i propisa“.

U dvosatnom izlaganju polaznicima skupa objasnio je razloge i potrebu za bavljenjem ovom prije svega sigurnosnom problematikom. Naime, neka su istraživanja pokazala da je povećanjem upotrebe elektroničkih kartografskih sustava i dodatnih kartografskih podataka u pomorskoj navigaciji dovelo do povećanja konfuzije u vezi termina «elektronskih karata» i onog što se smije i može koristiti sukladno zahtjevima važećih propisa. Stoga je cilj prvog dijela predavanja bio pojasniti pojmovno i tehnički elektroničke karte, te njihovo korištenje u odnosu na SOLAS zahtjeve, kao i moguće non-SOLAS opcije u svijetu i Hrvatskoj.

U drugom dijelu izlaganja kap. Bradarić izložio je problematiku mogućih nedostataka ECDIS-a i načina njihova rješavanja. Naime, unatoč vrhunskim tehnološkim rješenjima koja su primijenjena u konceptu e-navigacije, unutar kojeg ECDIS-a i službene elektroničke navigacijske karte imaju centralno mjesto, tijekom upotrebe su otkriveni i određeni nedostaci. Pravovremeno otkrivanje i rješavanje tih nedostataka ključna su sigurnosna pitanja koja su nadležne administracije i institucije prepoznali i poduzeli su konkretne mjere za rješavanje istih.

Više o ostalim temama edukacije i „ANA“-i na www.anasail.com

Zadnje vijesti