Mr.sc. Željko Bradarić, kap. gostujući predavač na edukaciji za instruktora jedrenja

11/29/2012 12:29:00 PM
Mr.sc. Željko Bradarić, kap. gostujući predavač na edukaciji za instruktora jedrenja

Mr.sc. Željko Bradarić, kap. gostujući predavač na edukaciji za instruktora jedrenja „Academie Navalis Adriatica“, ACI marina Jezera, 24.11.2012.

Drugu godinu za redom HHI sudjeluje s gostujućim predavačem na jednodnevnoj edukaciji instruktora jedrenja u organizaciji „Academie Navalis Adriatica“ smještene u ACI marini u Jezerima na otoku Murteru. Prošle subote pred dvadesetak sudionika edukacije predavač je bio mr.sc. Željko Bradarić, kap., pomoćnik ravnatelja HHI-a za međunarodnu suradnju i sigurnost plovidbe. Tema njegovog predavanja bila je „Pomorske navigacijske karte u svjetlu uvođenja novih tehnologija i propisa“.

U dvosatnom izlaganju polaznicima skupa objasnio je razloge i potrebu za bavljenjem ovom prije svega sigurnosnom problematikom. Naime, neka su istraživanja pokazala da je povećanjem upotrebe elektroničkih kartografskih sustava i dodatnih kartografskih podataka u pomorskoj navigaciji dovelo do povećanja konfuzije u vezi termina «elektronskih karata» i onog što se smije i može koristiti sukladno zahtjevima važećih propisa. Stoga je cilj prvog dijela predavanja bio pojasniti pojmovno i tehnički elektroničke karte, te njihovo korištenje u odnosu na SOLAS zahtjeve, kao i moguće non-SOLAS opcije u svijetu i Hrvatskoj.

U drugom dijelu izlaganja kap. Bradarić izložio je problematiku mogućih nedostataka ECDIS-a i načina njihova rješavanja. Naime, unatoč vrhunskim tehnološkim rješenjima koja su primijenjena u konceptu e-navigacije, unutar kojeg ECDIS-a i službene elektroničke navigacijske karte imaju centralno mjesto, tijekom upotrebe su otkriveni i određeni nedostaci. Pravovremeno otkrivanje i rješavanje tih nedostataka ključna su sigurnosna pitanja koja su nadležne administracije i institucije prepoznali i poduzeli su konkretne mjere za rješavanje istih.

Više o ostalim temama edukacije i „ANA“-i na www.anasail.com

Latest

9/22/2022
Public release of “Coastline“ by the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

Coastline has been publicly released on the HHI Geoportal, also allowing download services (WFS). The Adriatic Sea coastline is plotted on official nautical charts as the boundary between the land and the sea. Hydrographic Institute of the Republic of Croatia defines coastline as the intersection of a land surface and a geoid surface determined by the mean high...

read more Public release of “Coastline“ by the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
7/14/2022
State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute

State Secretary for Sea and EU Funds Josip Bilaver on 14 July 2022 paid a working visit to the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, where he met with Director Vinka Kolić. During the meeting, the state secretary was informed...

read more State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute