IPA - Javna prezentacija projekta - 14. Biograd Boat Show

5.11.2012. 10:21:00
IPA - Javna prezentacija projekta - 14. Biograd Boat Show

IPA - prekogranični program Hrvatska - Crna Gora

„Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju"- “NauTour”

Javna prezentacija projekta

14. Biograd Boat Show, subota, 27. listopada 2012., 15:00 sati, Kapetanski klub Marine Kornati, Biograd na Moru

U sklopu 14. Biograd Boat Show-a, predstavnici HHI-a promovirali su javnosti i ciljanim grupama iz projekta, ciljeve projekta sa do sada ostvarenim rezultatima s posebnim naglaskom na:

  • Institucionalno jačanje Odjela za hidrografiju i oceanografiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) kroz edukaciju, praktične treninge, nabavku opreme i vršenje hidrografske izmjere i izrade nautičkih karata.
  • U sklopu projekta tiskana je Knjižica sa preporučenim nautičko-turističko plovidbenim rutama za jahte (jedrilice i motorne jahte) i megajahte – tvz. “Booklet”.
  • Aktivna je web stranica (www.nautour.info) namijenjena nautičarima (i svim zainteresiranima) koji posjećuju predmetno područje. Također je aktivan web forum kao mjesto na kojem pojedinci mogu dobiti stručne odgovore na pitanja i kao mjesto za razmjenu informacija, ideja i iskustava između nautičara.
  • Izrađena je radna verzija Turističko - nautičkih vodiča predmetnog područja domaćim i stranim nautičarima daju puno korisnih informacija: pregled područja - geografija, povijest, kultura, tradicija i priroda, slike atraktivnih i tipičnih lokacija i mjesta, informativnu kartu područja sa označenim ključnim lokacijama, poglavlje za određene turističke luke i marine sa slikama, planovima uz korisne linkove za nautičare. 

Sve dodatne informacije:

Kontakt: Vinka Jurić, mob: 091 215 7065 Split, 26.10.2012.

O projektu:

Europska unija (EU) kroz fondove i programe pruža potporu za razne vrste projekata i aktivnosti. Instrument pretpristupne pomoći (IPA) jedan je od programa namijenjenih državama sa statusom potencijalnog kandidata i sa statusom kandidata za članstvo u EU u razdoblju od 2007. do 2013. godine.

Sa hrvatske strane u projekt su uključeni Hrvatski hidrografski institut (HHI) kao vodeći partner cijelog projekta i Sveučilište u Dubrovniku (Pomorski odjel).

Sa crnogorske strane sudjeluje Hidrometeorološki zavod Crne Gore (HMZCG) kao vodeći crnogorski partner i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Projekt je započeo u siječnju 2011. Predviđeno vrijeme trajanja je 23 mjeseca (do kraja 2012.). Ukupna vrijednost projekta za obje strane je 451.928,36 €.

Osnovni cilj projekta je unapređenje turističkog (posebno nautičkog) potencijala Dubrovačko-neretvanske županije i Crnogorskog primorja, kao jedinstvene turističke cjeline bogatog kulturnog i prirodnog nasljeđa, zajedničkom promidžbom, povećanjem kvalitete usluge te podizanjem razine sigurnosti u nautičkom turizmu.

U tu će se svrhu:

  • izraditi i održavati web-stranica namijenjena nautičarima koji posjećuju predmetno područje
  • izraditi nautičko-turistički vodič za jahte (jedrilice i motorne) i megajahte (preko 30 m duljine)
  • osmisliti prekogranične nautičko-turističke plovidbene rute za jahte (jedrilice i motorne) i megajahte
  • organizirati okrugli stolovi, prezentacije i promocije projekta
  • organizirati institucionalno jačanje i podrška uspostavi Hidrografskog i oceanografskog odjela unutar Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore itd.

Zadnje vijesti