Hrvatska u Vijeću Međunarodne hidrografske organizacije (IHO)

9.2.2023. 15:18:00

Hrvatska je po prvi put u povijesti zauzela mjesto stalnog člana u Vijeću Međunarodne hidrografske organizacije (IHO Council).  Od 24 države članice regionalne Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC), kojoj pripada i Hrvatska, u Vijeće su uz Hrvatsku ušle Italija i Francuska. Članovi Vijeća biraju se za stalno mjesto na razdoblje od tri godine (2023. – 2026.).

Skupština IHO-a središnje je tijelo IHO-a koje se sastoji od svih država članica (98 država), a sastaje se svake tri godine i odlučuje o najvažnijim pitanjima rada organizacije.

Vijeće IHO-a koordinira aktivnosti Međunarodne hidrografske organizacije u razdoblju između dva sastanka Skupštine IHO-a.  Vijeće koordinira aktivnosti u okviru strategije, programa rada i financijskog plana, priprema prijedloge koji se odnose na cjelokupnu strategiju i program rada, razmatra financijska izvješća i proračunske procjene, razmatra prijedloge koje mu podnose pomoćna tijela, predlaže osnivanje pomoćnih tijela, razmatra nacrte sporazuma između IHO-a i drugih organizacija.

Vijeće se sastaje jednom godišnje i podnosi svoja izvješća, zapažanja, preporuke i nacrte odluka Skupštini i državama članicama IHO-a na odobrenje.

Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić predstavljat će Hrvatsku u Vijeću IHO-a.

Zadnje vijesti

2.3.2023.
Predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Hrvatskom hidrografskom institutu

U Hrvatskom hidrografskom institutu održan je 1. ožujka 2023. sastanak ravnateljice Vinke Kolić i njezinih suradnika s predstavnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine...

opširnije Predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Hrvatskom hidrografskom institutu