27. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

10.11.2020. 11:54:00
27. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 5. do 6. studenog 2020. održana je 27. redovita godišnja sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije, sjednica je održana kao video konferencija pod predsjedanjem Francuske. Hrvatsku su na sastanku zastupali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić.

Na dnevnom redu dvodnevnog sastanka govorilo se o uobičajenim temama koje su vezane za strateška, tehnička, financijska i administrativna pitanja rada PRIMAR-a za razdoblje od 26. sjednice PAC-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja predstavljena su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu (2018. – 2023.) za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata (ENC) prema S-101 standardu IHO-a. Utvrđeno je da su se planirane aktivnosti za 2020. godinu odvijale prema planu te su identificirani rizici analizirani i ažurirani, osobito u pogledu rada na planiranim aktivnostima u okolnostima pandemije. Odobren je plan aktivnosti i financijski plan projekta za 2021. te je usvojen i prijedlog izrade projektnog zadatka za distribuciju službenih nautičkih publikacija u digitalnom obliku (PDF formatu), kao i projektnog zadatka u vezi s ostalim proizvodima i uslugama u okviru S-100 standarda IHO-a. Također su razmotrene dopune Strateškog plana PRIMAR-a u vezi s promjenama koje donosi implementacija S-100 standarda IHO-a. Imajući u vidu pogodnost video sastanka, na njemu su sudjelovali i pojedini stručnjaci u tim područjima.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica, sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnoga dnevnog reda.

Po završetku 27. sastanka PAC-a, Hrvatska je od Francuske preuzela predsjedanje tijekom idućeg dvogodišnjeg razdoblja. Prema Statutu PAC-a, predsjedatelj PAC-a direktor je hidrografskog ureda punopravne članice PRIMAR RENC-a.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC) koji je uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Uloga je PRIMAR-a ponajprije osiguravanje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode koje ostvari prodajom ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što se koristi alatima i uslugama PRIMAR-a radi osiguravanja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 263 ćelije) te zahvaljujući PRIMAR-u osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenom 2014.

Zadnje vijesti