Other publications

Zbirka primjera iz astronomske i oceanske navigacije s rješenjima

ISBN/ISSN:
ISBN 978-953-6165-49-0
Author:
Nikša Kondić, Juraj Palčić
Editor:
Nikša Kondić
Binding:
Soft binding
Number of pages:
442
Language:
HR
Edition dates
First edition New edition Reprint
January, 2007
NTM
Maintenance through NtM: NO
Description

Zbirka primjera iz astronomske i oceanske navigacije namijenjena je učenicima, studentima i nastavnicima pomorsko - nautičkog usmjerenja, kao i svim pomorcima koji se pripremaju za polaganje ispita za časnike i zapovjednike, te onima koji u ovom priručniku mogu naći rješenje za savladavanje problema iz astronomske odnosno oceanske navigacije.

Temeljna ideja ovog priručnika bila je na što jednostavniji način objasniti rješavanje zadataka astronomske i oceanske navigacije. Zbog toga je u svakom oglednom primjeru koji prethodi primjerima za vježbu s rješenjima, objašnjen način i redoslijed pojedinog izračuna uz pripadajuće priloge Nautičkog godišnjaka i Nautičkih tablica. U svakom slijedećom oglednom primjeru izostavljena su objašnjenja koja su već obrađena.

Priručnik su recenzirali: dr. sc. Maksim Klarin, kap. Boris Matošić i kap. Željko Stazić. Njihove savjete, primjedbe i sugestije smo najvećim djelom prihvatili.

Posebno se zahvaljujemo kap. Željku Staziću, koji nažalost više nije među nama.

Sve primjedbe i prijedlozi glede sadržaja ovog priručnika su dobrodošli, kako bi drugo izdanje bilo još potpunije, stoga se unaprijed zahvaljujemo.