Navigational publications

Notice to Mariners - NTM

ISBN/ISSN:
ISSN 0030-0713
Author:
HHI
Editor:
Vinka Kolić, Ivica Barišić, Gordan Kačić, Ivana Kordić, Emin Sarajlić, Valerija Lukić
Binding:
Soft binding
Language:
HR
Edition dates
First edition New edition Reprint
NTM
Maintenance through NtM: NO
Description

Mjesečna publikacija u kojoj se na hrvatskom i engleskom jeziku objavljuju sve promjene i dopune za ažuriranje pomorskih karata i navigacijskih publikacija za područja Jadranskog mora, Jonskog mora i Malteških otoka.