Navigational publications

Tablice morskih mijena - Jadransko more - Istočna obala 2021

Label:
HI-OCO-57
ISBN/ISSN:
ISSN 0350-3488
Author:
HHI
Editor:
HHI
Binding:
Soft binding
Number of pages:
111
Language:
HR/EN
Edition dates
First edition New edition Reprint
January, 1974 November, 2020
NTM
Maintenance through NtM: NO
Description

Publikacija se izdaje svake godine na hrvatskom i engleskom jeziku u 100 primjeraka. Grafički prikaz položaja luka (mareografskih postaja) na istočnoj obali Jadrana, s prognoziranim vremenom nastupa visokih i niskih voda za svaki dan u godini, objavljen je i na web stranicama Instituta. U prvom dijelu publikacije navedeni su opći podaci i harmonične konstante za 8 glavnih luka (Rovinj, Bakar, Mali Lošinj, Zadar, Split, Vis, Ploče i Dubrovnik) te prognoze vremena nastupa i visine visokih i niskih voda za svaki dan u tekućoj godini. Drugi dio sadrži popravke vremena i visina visokih i niskih voda za 9 sporednih luka na istočnoj obali Jadrana. Na kraju je prikazan kalendar Mjesečevih mijena za tekuću godinu. Sve karte i publikacije mogu se kupiti preko naših ovlaštenih distributera.