July 2013.
2013/07
Date: 01. 08. 2013.
Number of Notices: 21
PDF: ozp201307.pdf
Number of Block Corrections: 4
Block Corrections:
Correcting Charts
Correcting Publications
Note

1. Na snagu je stupio: PRAVILNIK O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM - Narodne novine, br. 079 od 27. 06. 2013. godine. Hrvatski hidrografski institut će u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika kroz mjesečnik OGLAS ZA POMORCE objaviti u svojim službenim izdanjima podatke iz Dijela IV., V. i VI. ovog Pravilnika.

2. Iz tiska je izašlo Novo izdanje pomorske karte 100-15 GRADO – ROVINJ (1:100 000), WGS 84 elipsoid.