Razmjena iskustava među partnerskim institucijama - trening mladih istraživača

1/24/2014 2:26:00 PM

Dana 19. i 20.12.2013. u Kotoru u prostorijama Instituta za biologiju mora, održana je razmjena iskustava između partnerskih institucija koje provode projekt „JASPPer“ i obuka mladih istraživača na temu istraživanja i analiza bioloških parametara kvaliteta morske vode.

Dr.sc. Aleksandar Joksimović iz Instituta za biologiju mora upoznao je sudionike sa projektom JASPPer uz predstavljanje općih i specifičnih ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata projekta.

Održane su prezentacije predstavnika Insituta za biologiju mora iz Kotora kao i predstavnika Instituta za more i priobalje iz Dubrovnika:

  • „Ispitivanje i analiza bioloških parametara kvaliteta morske vode – metodologija uzorkovanja i obrade fitoplanktona i zooplanktona“. Dragana Drakulović i Branka Pestorić upoznale su sudionike s općim informacijama o zooplanktonu i fitoplanktonu, metodologiji i obradi uzoraka i laboratorijskim analizama kao i problemima koji se javljaju pri uzorkovanjima zooplanktona.
  • „Eutrofikacija i zagađivači u moru“. Doc.dr.sc. Enis Hrusić govorio je o nutrijentima u moru, limitaciji rasta fitoplanktona, eutrofikaciji, zagađivačima u moru, hipoksiji i anoksiji u moru te analizi pigmenata u fitoplanktonu. 
Nakon prezentacija sudionici su posjetili laboratorije za biološka, mikrobiološka i kemijska ispitivanja, te su upoznati su s priborom i metodologijom rada na terenu.

 

Latest

7/14/2022
State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute

State Secretary for Sea and EU Funds Josip Bilaver on 14 July 2022 paid a working visit to the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, where he met with Director Vinka Kolić. During the meeting, the state secretary was informed...

read more State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute
6/23/2022
Agreement on Cooperation signed between the Faculty of Maritime Studies in Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

On 21 June 2022, in the premises of the Faculty of Maritime Studies in Split, Faculty of Maritime Studies of University of Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia signed an Agreement on scientific-research, educational, technical-professional and business cooperation...

read more Agreement on Cooperation signed between the Faculty of Maritime Studies in Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia