Predstavnici projektnog tima Jaspper na konferenciji SEE SDEWES 2014

7/15/2014 2:19:00 PM
Predstavnici projektnog tima Jaspper na konferenciji SEE SDEWES 2014

Ohrid, R. Makedonija, 29.6. - 4.7.2014. 

U sklopu 1st South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SEE SDEWES 2014 koja se održala u Ohridu, Republika Makedonija 29.6.- 4.7.2014.) predstavnici partnerskih institucija projektnog tima IPA projekta „Jaspper” sudionicima konferencije su održali prezentaciju rada „Project Jaspper - Croatian and Montenegrin Cooperation for the Protection of Marine Environment ” (Leder, N.1 , Đurašković, P.2 , Jurić, V.1, Panžić, T.1, Čalić, M.3, Hrustić, E.3, Ljubimir, S.3, Joksimović, D.4, Drakulović, D.4). Osim rada prezentirani su dosada ostvareni rezultati projekta, očekivani ciljevi, planovi i načini njihovog izvršenja. Na konferenciji su dijeljeni promotivni materijali projekta „Jaspper” i uspostavljeni su kontakti s potencijalnim partnerima u cilju pripreme budućih EU projekata.

Prezentacija je dodatna vrijednost i promocija IPA projekta „Jaspper”. Na konferenciji je sudjelovalo oko 100 sudionika.

Konferencija SEE SDEWES Ohrid 2014 pokriva širok raspon tema od kojih su najvažnije:

 • Održivi razvoj kao pokretač inovacija i zapošljavanja,  
 • Zelena ekonomija i bolje upravljanje resursima, 
 • Energetska politika, o Prometna politika, 
 • Politika upravljanja vodama, 
 • Politika zaštite okoliša, 
 • Poljoprivredna politika, 
 • Okoliš i društvena odgovornost poduzeća, 
 • Prijenos i razvoj tehnologije, 
 • Održivi turizam, 
 • Urbanizam, 
 • Regionalno planiranje i suradnja, 
 • Ostalo. 

Više o konferenciji možete pronaći na: www.ohrid2014.sdewes.org

1Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
2Hydrometeorological and Seismological Service of Montenegro
3University of Dubrovnik – Institute for Marine and Coastal Research
4Institute for Marine Biology – Kotor (University of Montenegro)

Latest

11/14/2022
Director of the International Hydrographic Organization (IHO) and President of the European Maritime Pilots’ Association (EMPA) with representatives of CMPA and MMPI at the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

A working meeting was held at the HHI on 10 November 2022, with the participation of: Director of the International Hydrographic Organization (IHO) Rear Admiral Luigi Sinapi, President of the European Maritime Pilots’ Association (EMPA) Capt. Erik Dalege, President and Secretary of the Croatian Maritime...

read more Director of the International Hydrographic Organization (IHO) and President of the European Maritime Pilots’ Association (EMPA) with representatives of CMPA and MMPI at the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia