Potpisivanje pisma namjere o suradnji na EU projektu CERAM

8/7/2017 12:26:00 PM
Potpisivanje pisma namjere o suradnji na EU projektu CERAM

Dana 03. kolovoza 2017. v.d. ravnateljice Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, Vinka Kolić, i pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Željko Bradarić, prisustvovali su potpisivanju pisma namjere, koje je održano na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. 

Riječ je o pismu namjere kojim potpisnici potvrđuju namjeru zajedničkog rada na prijavi i provedbi projekta „Procjena, ublažavanje i upravljanje rizicima potresa u Hrvatskoj“ (CERAM).

Projekt bi zajednički prijavili i proveli Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Earth Science Department of the University of Oxford, Državna geodetska uprava, Hrvatski hidrografski institut te Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i pod okriljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, 5b 1 Jačanje nacionalnih sustava za upravljanje u katastrofama.

Partneri u projektu okupili su se prepoznavši komplementarne snage u području pisanja dokumentacije i realizaciji specifičnih aktivnosti svakog partnera u projektu u vezi ove strateški sigurnosno važne tematike za Republiku Hrvatsku.. HHI je u partnerskom odnosu prepoznat kao vodeća institucija za provedbu hidrografskih istraživanja i informativni segment sigurnosti plovidbe. HHI bi projektom realizirao kompletnu novu izmjeru područja nadležnosti na moru u svrhu prikupljanja podataka za izradu detaljnog prikaza terena morskog dna (Digital Elevation Model) koji je nužan u svim postupcima modeliranja dinamičkih procesa u moru i uz more, scenarija predviđanja i procjena rizika, preventivnog djelovanja te upravljanja i podrške odlučivanju nakon nastanka potresa

Pismom namjere definiraju se odnosi između partnera i njihove odgovornosti u izradi projektne dokumentacije i naknadno u provedbi projekta.

Projektna dokumentacija je u fazi razrade, te su održani brojni sastanci s nadležnim tijelima i ministarstvima, a vezano za prepoznavanje i odobravanje projekta kao projekta od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku.

Latest

9/17/2021
Obilježavanje 215 godina kontinuirane hidrografske službe na Jadranu i 30 godina postojanja Hrvatskog hidrografskog instituta u Republici Hrvatskoj

Predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ravnateljica Uprave za pomorstvo dr.sc. Nina Perko i načelnik Sektora za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša Zdravko Seidel, posjetili su Hrvatski hidrografski institut povodom obilježavanja 215 godina kontinuirane hidrografske službe na Jadranu i 30 godina postojanja...

read more Obilježavanje 215 godina kontinuirane hidrografske službe na Jadranu i 30 godina postojanja Hrvatskog hidrografskog instituta u Republici Hrvatskoj
8/25/2021
Oceanographers on Islands

Under the projects ShExtreme and Stvar-Adri, led by renowned Croatian scientist Assoc. prof. Jadranka Šepić, PhD, winner of the HAZU award for scientific and artistic achievements in the area of natural sciences in 2020, the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia actively participated in...

read more Oceanographers on Islands