Potpisivanje pisma namjere o suradnji na EU projektu CERAM

8/7/2017 12:26:00 PM
Potpisivanje pisma namjere o suradnji na EU projektu CERAM

Dana 03. kolovoza 2017. v.d. ravnateljice Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, Vinka Kolić, i pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Željko Bradarić, prisustvovali su potpisivanju pisma namjere, koje je održano na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. 

Riječ je o pismu namjere kojim potpisnici potvrđuju namjeru zajedničkog rada na prijavi i provedbi projekta „Procjena, ublažavanje i upravljanje rizicima potresa u Hrvatskoj“ (CERAM).

Projekt bi zajednički prijavili i proveli Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Earth Science Department of the University of Oxford, Državna geodetska uprava, Hrvatski hidrografski institut te Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i pod okriljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, 5b 1 Jačanje nacionalnih sustava za upravljanje u katastrofama.

Partneri u projektu okupili su se prepoznavši komplementarne snage u području pisanja dokumentacije i realizaciji specifičnih aktivnosti svakog partnera u projektu u vezi ove strateški sigurnosno važne tematike za Republiku Hrvatsku.. HHI je u partnerskom odnosu prepoznat kao vodeća institucija za provedbu hidrografskih istraživanja i informativni segment sigurnosti plovidbe. HHI bi projektom realizirao kompletnu novu izmjeru područja nadležnosti na moru u svrhu prikupljanja podataka za izradu detaljnog prikaza terena morskog dna (Digital Elevation Model) koji je nužan u svim postupcima modeliranja dinamičkih procesa u moru i uz more, scenarija predviđanja i procjena rizika, preventivnog djelovanja te upravljanja i podrške odlučivanju nakon nastanka potresa

Pismom namjere definiraju se odnosi između partnera i njihove odgovornosti u izradi projektne dokumentacije i naknadno u provedbi projekta.

Projektna dokumentacija je u fazi razrade, te su održani brojni sastanci s nadležnim tijelima i ministarstvima, a vezano za prepoznavanje i odobravanje projekta kao projekta od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku.

Latest