Potpisivanje pisma namjere o suradnji na EU projektu CERAM

8/7/2017 12:26:00 PM
Potpisivanje pisma namjere o suradnji na EU projektu CERAM

Dana 03. kolovoza 2017. v.d. ravnateljice Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, Vinka Kolić, i pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Željko Bradarić, prisustvovali su potpisivanju pisma namjere, koje je održano na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. 

Riječ je o pismu namjere kojim potpisnici potvrđuju namjeru zajedničkog rada na prijavi i provedbi projekta „Procjena, ublažavanje i upravljanje rizicima potresa u Hrvatskoj“ (CERAM).

Projekt bi zajednički prijavili i proveli Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Earth Science Department of the University of Oxford, Državna geodetska uprava, Hrvatski hidrografski institut te Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i pod okriljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, 5b 1 Jačanje nacionalnih sustava za upravljanje u katastrofama.

Partneri u projektu okupili su se prepoznavši komplementarne snage u području pisanja dokumentacije i realizaciji specifičnih aktivnosti svakog partnera u projektu u vezi ove strateški sigurnosno važne tematike za Republiku Hrvatsku.. HHI je u partnerskom odnosu prepoznat kao vodeća institucija za provedbu hidrografskih istraživanja i informativni segment sigurnosti plovidbe. HHI bi projektom realizirao kompletnu novu izmjeru područja nadležnosti na moru u svrhu prikupljanja podataka za izradu detaljnog prikaza terena morskog dna (Digital Elevation Model) koji je nužan u svim postupcima modeliranja dinamičkih procesa u moru i uz more, scenarija predviđanja i procjena rizika, preventivnog djelovanja te upravljanja i podrške odlučivanju nakon nastanka potresa

Pismom namjere definiraju se odnosi između partnera i njihove odgovornosti u izradi projektne dokumentacije i naknadno u provedbi projekta.

Projektna dokumentacija je u fazi razrade, te su održani brojni sastanci s nadležnim tijelima i ministarstvima, a vezano za prepoznavanje i odobravanje projekta kao projekta od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku.

Latest

1/25/2023
Hydrographic Institute and Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia sign Cooperation Agreement

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia signed a Cooperation Agreement. This cooperation will include joint activities in the field of scientific and professional research through exchange of expertise..

read more Hydrographic Institute and Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia sign Cooperation Agreement