HHI-u odobren novi EU IPA prekogranični projekt - CORE

11/4/2015 2:36:00 PM

Pet projekata u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska –Crna Gora 2007-2013 bit će financirano sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Europske unije, a predstavljeni su na svečanoj konferenciji koja je održana u Hotelu Adria u Dubrovniku 13. listopada 2015.Projekti u trajanju od 16 mjeseci do 2 godine su odabrani u okviru Trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga,na principu prekograničnog partnerstva institucija i organizacija iz Hrvatske i Crne Gore, a raspodijeljeni su u tri prioritetne mjere.

Iz Mjere1.1.(Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa) odabrana su tri projekta:

 • Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša - Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) Republike Hrvatske i Republike Crne Gore (CoRE); Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski Hidrografski institut kao Funkcionalni vodeći partner i drugi hrvatski partner Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje. Crnogorski partneri u projektu: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kao vodeći crnogorski partner i drugi crnogorski partner javno poduzeće „Morsko dobro“.
 • Prekogranično pomorstvo Natura 2000 mapiranje, praćenje i upravljanje–(4M),
 • Održivo upravljanje vodnih resursa.
  Iz Mjere 1.2.(Zajednički turistički i kulturni prostor) odabran je projekt:
 • Promatranje ptica i Eko-turizam na području južnog Jadrana (BETSA).
  Iz Mjere 1.3. (Mali prekogranični razvojni projekti zajednice) odabran je projekt:
 • Sport za djecu i mlade: Jačanje razvoja i suradnje u prekograničnom području - OH2O-POLO. 

 

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 13. rujna do 13. prosinca 2013. godine, a za raspoloživih 1.940.798,95 eura (900.000,00 eura za Hrvatsku i 1.040.798,95 eura za Crnu Goru) kandidirano je ukupno 48 projektnih prijedloga u kojima je zatraženo 15.704.934,07 eura. U konačnici, izabrano je 5 projekata za financiranje, a ukupna vrijednost ovih projekata u Hrvatskoj i Crnoj Gori iznosi 1.629.839,66 eura, od čega 1.342.295,79 eura čine bespovratna sredstva Europske unije, a ostatak je samofinanciranje. U Crnoj Gori je ugovoreno 778.455,24 eura bespovratnih sredstva Europske unije, dok je u Hrvatskoj taj iznos 563.840,55 eura (u tijeku je postupak ugovaranja petog projekta).

Na konferenciji je prezentiran cjelokupni proces i rezultati ocjenjivanja, a korisnici odabranih projekata predstavili su aktivnosti koje će realizirati tijekom same provedbe. Osim toga, prisutnima su se na konferenciji obratili i predstavnici Operativnih struktura Programa, Franka Vojnović, načelnica Sektora za politiku regionalnog razvoja, iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske te u ime Ugovornog tijela Ines Kos, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

O projektu „CORE“

„Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) u prekograničnom području Republike Hrvatske i Republike Crne Gore – CoRE“ Hrvatski hidrografski institut je 2013. godine aplicirao na "EuropeAid/134665/L/ACT/ME 3rd Call for Proposals cross-Border Programme Croatia-Montenegro 2007-2013." IPA projekt pod nazivom “Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of maritime domain parts (emphasis on coast) of Croatia and Montenegro – CoRE“.

Dana 04.05.2015. HHi je dobio obavijest od "Agencije za regionalni razvoj RH" (Ugovorno tijelo) da je nadležno tijelo EU predložilo da je Projekt CORE kvalitetan i da se može ići u proces ugovaranja do maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava za HHI od 263.505, 87 EUR.

Projekt „CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II (Prekogranična suradnja), Mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine). Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski Hidrografski institut kao Funkcionalni vodeći partner i drugi hrvatski partner Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje. Crnogorski partneri u projektu: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kao vodeći crnogorski partner i drugi crnogorski partner javno poduzeće „Morsko dobro“. Ukupna vrijednost projekta „CoRE“ je 536.065,97 €. Hrvatski hidrografski institut kao korisnik sredstava će dobiti iznos od 276.196,49 eura, a od toga 223.277,24 eura bespovratnih sredstava.

HHI sufinancira projekt u iznosu od 20.687,12 eura dok Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje (partner u projektu) sufinancira projektu u iznosu od 32.232,13 eur, dakle ukupno sufinanciranje u iznosu od 52.919,25 eur.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Javno poduzeće „Morsko dobro“ će dobiti iznos od 259.869,48 eura, a od toga 220.889,06 eura bespovratnih sredstava. Ukupno sufinanciranje sa crnogorske strane iznosi 38.980,42 eur.

Predviđeno trajanje projekta CoRE je 23 mjeseca.

Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i crnogorsko primorje. Glavne teme projekta CORE su zaštita mora i pomorskog dobra u pograničnom području Hrvatska-Crna Gora. Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.

Specifični ciljevi su:  

 • izraditi novu nautičku kartu sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova;
 • povećati opće znanje dionika projekta o pomorskom dobru (komponenta obale) i održive litoralizacije u prekograničnom području. 

 

Očekivani rezultati projekta su:

 • Učinkovito upravljanje projektom čime se povećava institucionalni kapaciteti za korištenje EU; 
 • Unaprjeđenje zaštite i očuvanje obale kroz prekograničnu suradnju i zajedničku podršku, institucionalno jačanje i razmjenu podataka;
 • Uspostavljanje „new zero“/“nultog stanja“ te sigurnosne preporuke prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren te utjecaj na Dubrovačke zidine, i to sve kroz hidrografsku izmjeru i znanstvena postignuća;
 • Osigurana široka vidljivost projekta, a samim tim i podizanje javne svijesti o osnovnim „pravima“ morske obale, što je formulirano kroz pomorske propise i daleko najvažniji program Integrated Coastal Zone Management i novim znanstvenim spoznajama. 

 Više na: http://www.cbccro-mne.org/hr/

 

Latest