HHI na Radionici o utjecaju MRE na okoliš u obalnim, otočnim i morskim područjima Sredozemlja

11/16/2018 9:02:00 AM
HHI na Radionici o utjecaju MRE na okoliš u obalnim, otočnim i morskim područjima Sredozemlja

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 9. studenog 2018. godine Radionicu o utjecaju tehnologija plave energije i eko-inovacija u nautičkom sektoru (MRE) na okoliš u obalnim, otočnim i morskim područjima Sredozemlja.

U sklopu radionice predstavnik HHI-a Marko Mlinar održao je predavanje “Terenska istraživanja za potrebe studija utjecaja na okoliš MRE sustava kroz primjer EU/IPA projekata JASPPer i CoRE“, tijekom kojeg su prisutni upoznati s rezultatima dva međunarodna projekta u kojima je HHI bio vodeći partner, te mogućnostima istraživanja i suradnje Hrvatskog hidrografskog instituta u polju Plave energije.

Tokom događaja ukratko je predstavljena i online platforma za suradnju između dionika Interreg MED projekta „Promoting innovative cLusters and nEtworks for mArine renewable energy synerGies in Mediterranean cOasts and iSlands – PELAGOS“, te je po prvi put predstavljen projekt "Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region – ECO-NautiNET".

Svrha PELAGOS projekta je stvaranje i promicanje nacionalnih platformi za Plavu energiju u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj, Grčkoj, i Cipru, a zatim osnivanje i rad transnacionalnog sredozemnog klastera radi zajedničkog pronalaženje mogućnosti i rješavanja izazova vezanih za Plavu energiju. Kroz suradničku shemu želi se postići sinergijski efekt promicanja istraživanja, inovativnih ideja te konkurentnih tehnologija vezanih za Plavu energiju u obalnim i otočnim područjima Sredozemlja.

Projekt ECO-NautiNET je projekt sufinanciran iz programa Interreg ADRION te je njegov glavni cilj poboljšati konkurentnost i kapacitet za inovacije malih i srednjih poduzetnika (SME) u nautičkom sektoru i povezanim sektorima u široj Jadransko – jonskoj regiji.

Više informacija o projektima:
https://pelagos.interreg-med.eu/
https://econautinet.adrioninterreg.eu/

Latest