MK-20

Makarska

Label:MK-20
Chart title:Makarska
Category:Coastal
Scale:1:100000
Format:A2
ISBN:--
Edition dates
First edition:February, 1990
New edition:April, 2024
Chart limits
43º20’48”
17º22’54”
43º03’12”
16º47’18”
MK-20

Makarska

NTM
Maintenance through NtM: YES
Chart components
Chart Title Scale North East South West
Panel - Makarska 1:10000 43º18’06,83” 17º01’18,20” 43º17’12,33” 17º00’12,39”
Contained in
Chart Title Scale North East South West
MK - Male karte, Jadransko more - istočna obala 1:100000 -- -- -- --
MK-II - Male karte, 2. dio Jadransko more - istočna obala 1:100000 -- -- -- --
Note

Ova karta je sastavni dio cjeline, te se ne može nabaviti samostalno. Pogledati u dijelu "Dio od".
Male karte se ispravljaju putem OZP-a u dijelu "Obavijesti za Male karte".