U Zadru postavljen digitalni mikrobarograf

11.10.2022. 8:48:00

Oceanološki odjel (OC odjel) Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI) sudjeluje u znanstvenom projektu pod nazivom „Strength and Variability of the Adriatic Sea Level Extremes in Present and Future Climates“ ( StVar-Adri), koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

U okviru tog projekta djelatnici OC odjela dobili su priliku usavršiti postojeća i steći nova znanja, uz mogućnost korištenja novih tehnologija i uređaja u području djelovanja Ureda za hidrografsku izmjeru HHI-ja.

U Zadru je 5. listopada 2022. postavljen digitalni uređaj za mjerenje tlaka zraka Vaisala PTB300 s pripadajućim mikroračunalom. Dobiveni podaci bit će korisni za analizu ekstremnih poplava na Jadranu te će osim znanstvenog doprinosa imati i snažnu društvenu komponentu koja se očituje u pružanju ažuriranih procjena sadašnjih i budućih opasnosti od poplava duž jadranske obale.

Zadnje vijesti