Potpisan sporazum o znanstvenoistraživačkoj, stručno-tehničkoj, obrazovnoj i poslovnoj suradnji između Hrvatskog hidrografskog instituta i Grafičkog fakulteta u Zagrebu

27.12.2022. 14:15:00

Hrvatski hidrografski institut i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 5. prosinca 2022. potpisali su Sporazum o znanstvenoistraživačkoj, stručno-tehničkoj, obrazovnoj i poslovnoj suradnji. Sporazum su potpisali dekan Grafičkog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Klaudio Pap i ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić.

Sporazumna suradnja odvijat će se realizacijom zajedničkih aktivnosti, kao što su objava zajedničkih znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, organizacija stručnih tečajeva i drugih oblika usavršavanja, prijava i realizacija zajedničkih projekata itd. Uzimajući u obzir uzajamne interese, pri provedbi zajedničkih aktivnosti angažirat će se znanstvenici, istraživači i djelatnici te prostori i oprema obiju ustanova. 

Realizacija ove suradnje doprinijet će unapređenju znanstvenoistraživačke i izdavačko-tiskarske djelatnosti Instituta povezivanjem prakse i visokog obrazovanja.

Zadnje vijesti