Održana 5. sjednica Vijeća IHO-a

26.10.2021. 14:02:00

Od 19. do 21. listopada 2021. održana je 5. sjednica Vijeća IHO-a. Zbog posebnih okolnosti povezanih s pandemijom sjednica je i ove godine održana putem videokonferencije, ali u malo izmijenjenom, takozvanom hibridnom obliku. Naime, osim predstavnika IHO-a, na sjednici je sudjelovalo još nekoliko predstavnika država članica. U trodnevnom radu Vijeća, Republiku Hrvatsku predstavljali su ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić (voditeljica delegacije) i pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove Željko Bradarić (član delegacije).

Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) međuvladina je tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova osiguravanjem kvalitetnih službenih navigacijskih karata i publikacija te hitnih navigacijskih informacija. Hrvatska je punopravna članica IHO-a te je zbog svojeg kontinuiranog rada i doprinosa prepoznata unutar hidrografske zajednice kao proaktivna članica.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, koordinira provedbu triju radnih programa i rad dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i podnosi prijedloge za razmatranje na Skupštini. (https://iho.int/en/5th-council-meeting-2021)

Na 5. sjednici Vijeća IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su redovita pitanja u skladu s poslovnikom Vijeća. Od pet tematskih cjelina koje su bile predmet razmatranja, rasprave i zaključaka, treba istaknuti dvije najvažnije. Prva se odnosi na prijedlog revizije plana implementacije serije IHO standarda S-100, s naglaskom na standard S-101 koji se primjenjuje na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata, te još nekoliko standarda za prikaz dodatnih podataka u tzv. „monitoring“ načinu rada ECDIS-a. U okviru druge tematske cjeline, za svaki od tri radna programa IHO-a prezentirani su metodologija i pokazatelji uspješnosti u skladu s ciljevima koji su definirani u nedavno usvojenom Strateškom planu IHO-a. Nakon opsežnih i konstruktivnih rasprava o svim temama i pitanjima usvojeno je ukupno šezdeset odluka i aktivnosti.

Zadnje vijesti