HHI postavio valografsku plutaču u Riječkom zaljevu

8.4.2022. 9:00:00

Hrvatski hidrografski institut (HHI) postavio je direkcionu valografsku plutaču u Riječkom zaljevu, na poziciji 45°19.588'N 14°23.738'E (koordinatni sustav WGS 84), sa svjetlosnim signalom (grupa od pet žutih bljeskova svakih 20 sekundi) koji je vidljiv 4 NM. Plovidba je zabranjena u polumjeru 100 m od valografske plutače.

Valografska plutača mjeri visinu, smjer i period površinskih vjetrovnih valova te površinsku temperaturu mora. Podaci o visini valova u stvarnom vremenu nalaze se na internetskim stranicama HHI-ja (https://www.hhi.hr/).

Hrvatski hidrografski institut ima dugogodišnju tradiciju mjerenja površinskih vjetrovnih valova na Jadranu. Ta se mjerenja provode kako bi se stvorile pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja te očuvanje i zaštitu okoliša.

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru