HHI postavio valografsku plutaču u akvatoriju grada Ploča

22.11.2022. 8:30:00

Hrvatski hidrografski institut (HHI) postavio je direkcionu valografsku plutaču u akvatoriju grada Ploča, na poziciji 43°0.575'N  17°23.476'E (koordinatni sustav WGS 84), sa svjetlosnim signalom (grupa od pet žutih bljeskova svakih 20 sekundi) koji je vidljiv 4 NM. Plovidba je zabranjena u polumjeru 120 m od valografske plutače.

 

Valografska plutača mjeri visinu, smjer i period površinskih vjetrovnih valova te površinsku temperaturu mora. Podaci o visini valova u stvarnom vremenu mogu se pronaći na internetskim stranicama HHI-ja (https://www.hhi.hr/).

 

Hrvatski hidrografski institut ima dugogodišnju tradiciju mjerenja površinskih vjetrovnih valova na Jadranu. Ta se mjerenja provode kako bi se stvorile pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja te očuvanje i zaštitu okoliša.

Zadnje vijesti