HHI i Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje sa crnogorskim partnerima započeli...

19.6.2013. 15:53:00

Dana 13.06.2013. godine, u 10:00 u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišnog kampusa (Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik) partneri EU IPA projekta „Jaspper“ potpisali su međusobne sporazume o suradnji na projektu čime je operativno započela provedba projekta. Usuglašene sporazume potpisali su ravnatelj HHI-a doc.dr.sc. Zvonko Gržetić, ravnatelj IMP-a dr.sc. Valter Kožul, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah (prethodno) i V.D. direktora ZHMSCG mr. sc. Luka Mitrović.

Više o projektu na stranicama projekta

Dokumenti

Zadnje vijesti