responsive site templates

GeoAdriatic

Hrvatski portal prostornih
podataka o moru

Hrvatski portal prostornih podataka o moru - GeoAdriatic pruža usluge pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti 
Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI)

Croatian Marine Data Geoportal

Geoportal prostornih podataka o Jadranskom moru

Registar hidrografskih izmjera OPO

Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba

Katalog navigacijskih karata HHI-a

Katalog navigacijskih karata Hrvatskog hidrografskog instituta

Mobirise

Morske mijene online

Navigacijski radiooglasi

Navigacijski radiooglasi

Oglas za pomorce

Oglas za pomorce (OZP)

Operativna oceanografija

Operativna oceanografija (beta)

Vijesti

5.12.2019.

Portal GeoAdriatic pušten u rad

Na Dan pomorstva 5.12.2019. pušten je u rad "Hrvatski portal podataka o moru - GeoAdriatic" koji će pružati usluge pretraživanja i pregleda podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

20.2.2020.

Croatian Marine Data Geoportal i Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba

Na Geoportalu HHI-a dodane su nove funkcionalnosti i podaci (Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, Morska područja Jadranskog mora, Obuhvati službenih elektroničkih navigacijskih karata),

Web aplikacija Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba je puštena u rad.

24.3.2020.

Objavljen Katalog navigacijskih karata HHI-a

Hrvatski hidrografski institut je 24.3.2020. na Portalu GeoAdriatic objavio WEB - GIS aplikaciju Katalog navigacijskih karata. Pristup istoj je omogućen na sljedećoj poveznici.

Podaci HHI-a u katalogu
Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

6

Izvori

1

Servisi

4

Web aplikacije

Adresa

Hrvatski hidrografski institut
Zrinsko - Frankopanska 161
HR-21000 Split 

Kontakt

Email: office@hhi.hr 
Telefon: 021 308 803 
Fax: 021 347 242