Mogućnosti i ograničenja prostornoga i tehničko-tehnološkog razvoja luka nautičkog turizma

Mirjana Kovačić; Desimir Bošković; Srećko Favro (HHI);

Godina: 2006

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=262390


Naše more (0469-6255) 2 (2006), 1-2; 54-62

U radu se prikazuju prostorne i tehničko-tehnološke mogućnosti i infrastrukturna ograničenja u razvoju luka nautičkog turizma u Hrvatskoj. Nautički turizam vrlo je mlada gospopdarska djelatnost s obilježjima klasičnog turizma i pomorstva, što je uz mnoge druge karakteristike čini posebnom. Jedna od bitnijih je da pripada elitnom turizmu, što je s kapitalnog aspekta i aspekta zaštite okoliša vrlo važno. Izuzetni ekonomski učinci i visoka profitabilnost nautičkog turizma, te brojni multiplikativni efekti, govore u prilog sve većem zanimanju za tu pomorsku djelatnost. Pojačan interes za ulaganja u nautički Turizam i izgradnju luka proizlaze iz njegove visoke stope rentabilnosti kao rezultata pozitivnoga utjecaja brojnih funkcija koje se u toj djelatnosti mnogostruko generiraju Istražuje se dosegnuti stupanj izgrađenosti kapaciteta u lukama nautičkog turizma i upozorava se na njihovu nedostatnost, osobito na otocima, gdje je taj broj još manji. Posebno se istražuju mogućnosti implementacije pontonskih privezišta u funkciji razvoja nautičkih luka na otocima. Otoci obiluju brojnim prirodno zaštićenim uvalama i mjesnim lučicama koje suo stale sustavno neobrađene tijekom dosadašnjega razvoja nautičkog turizma. Poradi toga prijeko je potrebno promišljati o budućnosti nautičkog turizma na Jadranu, posebice na otocima, zbog utjecaja na njihov cjelokupni gospodarski razvoj.