Komparativne prednosti hrvatskog litoralnog prostora za razvoj nautičkog turizma

Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;

Godina: 2006

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=355805


Akademik Josip Roglić i njegovo djelo - Zbornik radova s međunarodnog znastvenog skupa / Matas, Mate (ur.). - Zagreb : HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO SPLIT, ZADAR, ZAGREB , 2006. 387-402. Makarska, Hrvatska, 19. - 22. travnja 2006.

 U prilogu su analizirani prirodni čimbenici koji hrvatskom litoralnom prostoru daju mogućnost za razvoj nautičkog turizma. U usporedbi s ostalim mediteranskim zemljama, Hrvatska ima vrlo povoljne prirodne uvjete, kao što su duga obalna crta, velik broj otoka, otočića i zaljeva pogodnih za nautičare. Uz, to klimatski uvjeti također pogoduju razvoju nautičkog turizma. Unatoč tome, nautički turizam u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno razvijen, ne postoji dovoljan broj marina i vezova u odnosu na druge mediteranske zemlje.