Pet desetljeća mareografskih mjerenja na postaji Split - luka (1956 – 2006)

Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2006

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285058


U svibnju 1929. godine Hidrografski ured mornarice Kraljevine Jugoslavije postavio je mareograf u Splitu, koji je radio sve do početka 2. svjetskog rata 1941. godine. Podaci mjerenja s ovog mareografa nestali su za vrijeme rata, međutim sačuvani su podaci srednjih vrijednosti za razdoblje od 1930. do 1938. godine. Iako je mareografska postaja Split-luka obnovljena 1946. godine postavljanjem prijenosnog mareografa tipa A.Ott-X, kontinuirani vremenski niz mjerenja započinje 1956. godine kada je u kućici ispred Lučke kapetanije postavljen stalni analogni instrument tipa A.Ott-Kempten s odnosom registriranja 1:5. Od 2002. godine mareograf se nalazi u europskoj mreži mareografa (ESEAS-RI), te je 2003. godine opremljen Thalimedes A/D pretvaračem koji omogućuje stalan prikaz mjerenih podataka na web stranici Hrvatskog hidrografskog instituta (www.hhi.hr). Postavljanjem CGPS uređaja u svibnju 2004. godine, mareograf je uključen u projekt europskog vertikalnog referentnog sustava (EVRS). U ovom radu naglašava se važnost kontinuiranog rada mareografa Split-luka.

Podaci s ove postaje važni su za sigurnost plovidbe u luci Split, a koriste se i u međunarodnoj razmjeni (promjena klime). Isto tako su bitni i za određivanje referentnih ploha pri hidrografskim i geodetskim premjerima šireg splitskog otočnog područja te za određivanje ekstremnih visina razina mora o kojima se treba voditi računa kod priobalne gradnje u cijeloj regiji.