Nautički turizam – perspektiva razvoja hrvatskog jadranskog prostora

Zvonko Gržetić (HHI); Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;

Godina: 2007

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=355843


Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2007: zbornik radovaNovi Sad :

 Pojam turizam, u svojoj suštini, predstavlja pojavu kretanja i povremenog boravka izvan mjesta stalnog boravka. Kao podgrana turističke ponude, u sklopu gospodarskog sustava, ističe se nautički turizam, kao jedan od selektivnih oblika turizma. Nautički turizam obuhvaća svako zabavno, raznorodno, znanstveno, sportsko, ribolovno i osvježavajuće kretanje vodenim morskim površinama u turističke svrhe najraznovrsnijim čamcima, jedrilicama, motornim brodicama i sl. Taj oblik turizma je veoma privlačan jer predstavlja dinamičan oblik turističke ponude, a njegov udio u ukupnim tokovima turističkog prometa sve je veći. Nautički turizam važno je sagledati kao složeni sustav koji je vezan uz dva gospodarska područja – pomorsko i turističko gospodarstvo. Kao i svaki sustav, treba ga promatrati prvenstveno kroz njegovu temeljnu svrhu i funkcije, zatim ciljeve, aktivnosti, organizacijsku i eksploatacijsku osnovu, i u odnosu na sve njegove moguće prostorne, okolišne, društvene, gospodarske i ostale učinke bitne za cjelokupni turistički i gospodarski sustav. Postojeću klasifikaciju i kategorizaciju luka nautičkog turizma potrebno je prilagoditi sukladno postavljenim ciljevima i planiranim učincima, a sa zadaćom osiguranja održivog razvoja i očuvanja prirodne resursne osnove. Zbog svojih specifičnih prirodnih uvjeta u pojedinim razmatranjima promatrati će se primjer hrvatskog nautičkog turizma. Cilj ovog rada je orijentacija i usmjeravanje k upravljanju sustavom nautičkog turizma što uključuje integrirano planiranje svih djelatnosti unutar sustava, realizaciju i provedbu svih planiranih djelatnosti, analizu i nadzor rezultata provedenih aktivnosti, te pokretanje akcija radi ostvarenja planiranih ciljeva, odnosno postavljanja novih.