Prirodna obilježja hrvatskog litoralnog prostora kao komparativna prednost za razvoj nautičkog turizma

Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;

Godina: 2007

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353279


Geoadria (1331-2294) vol.12 No.1 (2007); 59-81

Promatrajući hrvatski litoralni prostor sa svojom jedinstvenom atraktivnosti obale i otoka, može se reći da je nautički turizam neprijeporno autentičan i posebno prepoznatljiv hrvatski „ turistički proizvod“ . Unatoč brojnim komparativnim prednostima prirodnih resursa hrvatski nautički turizam još nije zauzeo pripadajuće mjesto na tržištu nautičkog turizma Sredozemlja. Budući razvitak nautičkog turizma sa njegovim komplementarnim djelatnostima – nautičko gospodarstvo treba promatrati kao pokretač svekolikog socijalno-gospodarskog razvoja hrvatskog priobalja i otoka, te ga pravilno dimenzionirati u skladu s nosivim kapacitetom geografske osnove u skladu s principima održivog razvoja Primjerenom valorizacijom najvrednijeg hrvatskog resursa, obale i otoka, na načelima održivog razvoja, i dugoročno planiranim sustavnim mjerama stvorili bi se uvjeti za poboljšanje socijalno-gospodarske slike hrvatskoga jadranskog prostora.