Obalna crta u infrastrukturi prostornih podataka o moru

Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);

Godina: 2010

Link: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=192292


„III simpozij ovlaštenih inženjera geodezije - GIS, fotogrametrija i daljinska istraživanja u službi geodezije i geoinformatike, Zbornik radova, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Opatija 22-23. listopada 2010, 120-125.

Jedan od važnijih zadataka hidrografa je određivanje obalne crte na terenu, a pomorskog kartografa njezino ucrtavanje na pomorske karte i planove. U ovom radu se daje definicija obalne crte koja je usvojena u Hrvatskom hidrografskom institutu na osnovi preporuke Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) iz Monaka. Prikazane su geodetske metode snimanja obalne crte koje se koriste u hidrografskoj praksi, te mogućnosti kartiranja pomorskog dobra na pomorskim kartama i planovima. Opisani su faktori koji utječu na promjenjivost obalne crte. Istaknuto je da će se zbog evidentiranog podizanja srednje razine mora, koje je na istočnoj obali Jadrana još uvijek slabog intenziteta, u skoroj budućnosti morati izračunati nova obalna crta. Zaključeno je da bi bilo dobro u nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka koristiti jednu obalnu crtu, i na pomorskim i na topografskim kartama, kako bi korisnici mogli jednostavno i konzistentno referirati svoj objekt na području pojasa obalne zone.