Doprinos grafičke tehnologije u izradi pomorskih karata i navigacijskih publikacija

Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);

Godina: 2010

Link:


Space, Heritage & Future / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : Hrvatski Informatički Zbor-GIS Forum, University of Silesia, 2010. 49-60 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad)

Prve pomorske karte izrađivane su ručno na pergamentu. Bile su trošne i osjetljive na vlagu, a iziskivale su pojedinačnu dugotrajnu izradu. Sve do pojave prvih tiskarskih tehnika ručno proizvodene karte su bile namijenjene i dostupne samo malom broju korisnika. U 15. i početkom 16. stoljeća, razvojem tehnika drvoreza te kasnije bakroreza i bakropisa, dolazi do prekretnice. Karte se tiskaju u manjim nakladama, a ručno se koloriraju u kartografskim radionicama. Razvoj grafičkih tehnika uvjetovao je i razvoj kartografske reprodukcije i tiska pomorskih karata. Sa mogućnošću brzog umnožavanja karte se nameću i kao tržišni artikal namijenjen širem krugu korisnika. Kroz 20. stoljeće, nakon izuma ofsetnog tiska, razvijena je klasična (konvencionalna) metoda izrade pomorskih karata. Korištenjem novih tehnologija izrade reprodukcijskih originala, koje su uvjetovane primjenom računalne kartografije, krajem stoljeća razvila se i suvremena (digitalna) metoda. Današnji ofsetni tisak, sa svojim tehničko-tehnološkim mogućnostima, glavni je postupak tiska u kartografskoj reprodukciji. Nove tehnologije digitalnog tiska (ink-jet ispis) omogućavaju i najnoviju prekretnicu, a to je ispis pomorskih karata po narudžbi (Print On Demand - POD). Grafička tehnologija je kroz povijest davala sve bolju podršku u izradi pomorskih karata i publikacija. Prvenstveno se misli na točnost reprodukcije, kvalitetnija bojila i tiskarske podloge te skraćivanje vremena potrebnog za realizaciju, dajući tako siguran oslonac pomorskoj kartografiji i posljedično navigaciji u smislu sigurnosti plovidbe.