Povijest izrade i tiska pomorskih karata

Tonći Jeličić (HHI);

Godina: 2002

Link:


6. znanstveno stručni simpozij hrvatskih grafičara, ur. I. Zjakic, Senj, 2002., stručni rad

Prve pomorske karte izrađivane su ručno na pergamentu. Bile su trošne i osjetljive na vlagu, a iziskivale su pojedinačnu dugotrajnu izradu. Početkom 16. stoljeća, s razvitkom tehnika drvoreza i kasnije bakroreza, dolazi do prekretnice. Karte se tiskaju u manjim nakladama, a ručno se koloriraju u kartografskim radionicama. Kvaliteta papira je još uvijek nedostatna s obzirom na uporabne zahtjeve pomorske karte. Kasniji razvoj tiskarske tehnologije, usporedo sa drugim područjima znanosti, uključujući i proizvodnju papira, tiskarskih boja i sl., omogućio je stalni napredak u izradi i kvaliteti pomorskih karata. Današnji moderni offset, sa svojim tehničko-tehnološkim mogućnostima, glavni je postupak tiska u kartografskoj reprodukciji. Karte se uobičajeno tiskaju s pet boja: crna, žuta (u nekim državama se umjesto žute koristi siva ili narančasta), plava, sepija i ljubičasta, na posebnom kartografskom papiru. Budućnost izrade "papirnatih" pomorskih karata povezana je s razvojem tehnologije printera velikih formata, posebice papira na kojemu se printa i boja koje se upotrebljavaju, prema uporabnim zahtjevima. Po ispunjavanju tih uvjeta, pretpostavlja se izradba pomorskih karata ispisom po narudžbi, tzv. print on demand, što će riješiti i problem ažurnosti pomorskih karata.