Točnost pomorskih karata i navigacijskih publikacija i utjecaj tiskarstva

Tonći Jeličić (HHI); Zlatimir Bićanić; Josip Kasum (HHI);

Godina: 2003

Link:


Acta Graphica 15(2003)2, 73-82, Zagreb, 2003., istrazivački rad, medjunarodna recenzija
 
Temeljni tiskani proizvodi hidrografskih organizacija su pomorske karte i navigacijske publikacije. Za hidrografske organizacije i za korisnike, nesuglasnosti njihova informacijskog sadržaja u usporedbi sa stvarnim stanjem izravna su posljedica primijenjenih procesa izrade, održavanja i promjena u stvarnosti. U informacijski sadržaj pomorskih karata i navigacijskih publikacija integrirana su inherentna i influenta odstupanja. Vremenom se točnost pomorskih karata i navigacijskih publikacija mijenja i opada. Ona je jednaka maksimalnoj točnosti primijenjene tehnologije, uključujući i grafičku, u procesu izrade, odnosno u vrijeme tiskanja. Točnost je u funkciji vremena i postupka održavanja. Uloga grafičke struke u procesu izrade je da primjenom odgovarajuće tehnologije, standardiziranjem i skraćivanjem vremena grafičkih pripremnih postupaka i tiska, utječe na povećanje točnosti pomorske karte i navigacijske publikacije.