Ispis pomorskih karata po narudžbi (POD)

Tonći Jeličić (HHI);

Godina: 2005

Link:


Zbornik radova 9. savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić&", ur. Z. Bolanča, M. Mikota, 227-230, Lovran, 2005., stručni rad

Pomorska karta je pomoćno sredstvo namijenjeno navigaciji. U radu se analizira korištenje plotera u njihovoj izradi. Točnost informacijskog sadržaja klasično tiskanih pomorskih karata većih naklada, kod dužeg skladištenja (npr. više mjeseci ili godina), radi promjena u stvarnosti opada. Stoga se takve karte moraju prije prodaje ručno ažurirati prema redovitim Oglasima za pomorce (OZP). Oni se izdaju dnevno, tjedno ili mjesečno. U cilju povećanja stupnja točnosti informacijskog sadržaja pomorske karte, mogu se primjeniti nove tehnologije ispisa. Njima se omogućuje ispis po narudžbi odnosno ispis prema zahtjevu, ili na traženje (Print On Demand - POD). Dakle, tek nakon primljene narudžbe i integriranih promjena, karta se proizvodi samo u naručenom broju primjeraka. Kupac dobiva kartu ažuriranu sa datumom kupnje. Tako proizvedene karte kvalitetom ne smiju zaostajati za klasičnom pomorskom kartom proizvedenom u tehnici ofseta na kartografskom papiru. Zato valja istražiti njihove karakteristike. One se odnose na trajnost, posebne uporabne zahtjeve i različite vanjske utjecaje. U radu se opisuju testovi provedeni u zemljama gdje su papirnate pomorske karte proizvedene POD postupkom već u upotrebi. Osim tehničkih karakteristika gotove karte, istražuju se grafički materijali i tehnologija POD postupka. Navode se prednosti i nedostaci POD pomorskih karata u usporedbi sa kartama proizvedenim klasičnim načinom. Očekuje se da POD postupak proizvodnje pomorskih karata neće u potpunosti zamijeniti klasični način, nego će vjerojatno preuzeti proizvodnju karata manjih naklada i karata područja koja su podložna učestalim promjenama. Također se očekuje daljnji razvoj i primjena POD postupka, poglavito zbog brzine isporuke pomorske karte odnosno informacije krajnjem korisniku.