Optimizacija korištenja tiskarskih sustava hidrografskih organizacija

Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI);

Godina: 2006

Link:


Zbornik radova 10. savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić", ur. Z. Bolanča, M. Mikot, 163-168, Senj - Novi Vinodolski, 2006., stručni ra

Pomorske karte i navigacijske publikacije se izrađuju i održavaju prema međunarodnim i nacionalnim standardima, koji su djelomično obuhvaćeni međunarodnim konvencijama, ugovorima i preporukama, kao i nacionalnim propisima. Općenito vrijedi preporuka Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization - IHO), da kod različitih hidrografskih organizacija u svijetu informacije sadržane u pomorskim kartama i navigacijskim publikacijama moraju biti točne i pouzdane. Svrha ovog rada je definiranje pojma tiskarskih sustava hidrografskih organizacija odnosno sustava pripreme i tiska pomorskih karata i navigacijskih publikacija. Ukazuje se na problem njihove točnosti u podsustavu tiskarskih tehnologija, čije bi rješenje mogla ponuditi optimizacija sustava. Optimizacija (engl. optimization) je maksimiziranje ili minimiziranje dane funkcije izložene određenim ograničenjima, odnosno postupak pronalaženja najpovoljnijeg rješenja tj. rješenja koje najbolje ispunjava određene uvjete. Optimizacija korištenja tiskarskih sustava hidrografskih organizacija ima za cilj odrediti najpovoljniji način provođenja tiskarskih postupaka, uz zadane troškove i raspoloživu tehnologiju. U razvoju modela optimizacije korištenja tiskarskih sustava predlaže se mješoviti pristup. Pretpostavlja se korištenje matematičkog modeliranja i razvoj potrebnih algoritama upravljanja. Drži se da je za pojedinu pomorsku kartu moguće odrediti optimalnu tehnologiju tiska uz postizanje maksimalne točnosti, i posljedično povećanje stupnja sigurnosti plovidbe.