Prijedlog modela odabira i primjene optimalnog potupka reprodukcije pomorskih karata i navigacijskih publikacija

Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);

Godina: 2008

Link:


Zbornik radova 12. savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić", ur. Z. Bolanča, 63-67, Split, 2008., stručni rad

Tiskarski sustavi hidrografskih organizacija su sustavi kartografske i grafičke pripreme, te reprodukcije (tiskanjem ili ispisom) pomorskih karata i navigacijskih publikacija. Različiti postupci i posljedično, različito vrijeme reprodukcije pomorskih karata, ukazuju na neophodnost optimizacije postupka reprodukcije. (Jeličić T., Kasum, J., 2006). Klasični tiskarski sustav uključuje konvencionalnu kartografsku obradu originala i kopirne postupke za izradu reprodukcijskog originala koji služi kao osnova za tisak. Suvremeni tiskarski sustavi koriste računalnu tehnologiju u kartografskoj i grafičkoj pripremi. Reprodukcijski originali u suvremenom postupku se umjesto klasičnim kopirnim postupcima dobivaju uređajima za osvjetljavanje na film ili direktno na ofsetnu ploču. U suvremene tiskarske sustave svrstava se i postupak ispisa pomorskih karata na ink-jet pisačima (POD - print on demand). Upravo je mogućnost korištenja različitih tehnologija reprodukcije odnosno mogućnost odabira najpovoljnije tj. optimalne tehnologije tema ovog rada. U radu se predlaže model odabira i primjene optimalnog postupka reprodukcije pomorskih karata.