Prijedlog unapređenja modela distribucije službenih pomorskih karata i navigacijskih publikacija i ostalih izdanja hidrografskih organizacija

Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);

Godina: 2009

Link:


Zbornik radova / 13. međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija “Blaž Baromić”, Senj, 63-67, 2009.

Temeljna tiskana izdanja hidrografskih organizacija su službene pomorske karte i navigacijske publikacije. Posebnost tih izdanja u odnosu na ostale tiskane odnosno grafičke proizvode je ta što je službena izdanja hidrografskih organizacija potrebno održavati. Održavanje odnosno ažuriranje je nužno kako bi pomorske karte i navigacijske publikacije i nakon tiska bile u skladu sa stvarnim stanjem u prirodi. Hidrografske organizacije su dužne uređivati i objavljivati obavijesti za održavanje koje sadrže sve informacije potrebne za održavanje. Održavanje nakon tiska, za vrijeme dok je karta ili publikacija na zalihi je obveza hidrografskih organizacija, a nakon toga održavanje je obveza distributera i kasnije korisnika. Zbog toga je potrebna organizirana mreža ovlaštenih distributera, stalna edukacija i informiranje korisnika. Hidrografske organizacije u okviru izdavačko-tiskarske djelatnosti, uz službene karte i publikacije proizvode i druga tiskana izdanja koja ne podliježu održavanju. Takva izdanja, osim preko ovlaštenih distributera, mogu se distribuirati i klasičnim načinom odnosno preko knjižara, prodavaonica u lukama, nautičkim centrima i slično. Radi se o kartama i publikacijama koje nisu za navigaciju, zatim stručnim i znanstvenim knjigama, udžbenicima i zbornicima radova, turističko-nautičkim izdanjima i ostalim izdanjima vezanim za djelatnosti hidrografskih organizacija. U ovom radu se analizira izdavačko-tiskarska djelatnost hidrografskih organizacija, pojašnjava postupak održavanja i način distribucije službenih izdanja, te se daje prijedlog modela distribucije svih izdanja u odnosu na njihovu klasifikaciju i namjenu.