Prognoza poplavljivanja hrvatske obale: zadatak operativne oceanologije

Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2010

Link:


Zbornik radova „Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa“, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zagreb, 213-215.

U ovom radu dat je kratak prikaz spoznaja o procesima i uzrocima poplavljivanja priobalnih područja na hrvatskoj obali Jadrana. U nekim slučajevima ove se pojave mogu i prognozirati upotrebom asimilacijskih oceanografsko-meteorološkim modela. Iako u Republici Hrvatskoj postoji operativna oceanološka mreža mareografskih stanica, numerički modeli koji bi se koristili za operativnu prognozu visine morske razine još nisu razvijeni što bi bilo važno za upozorenja javnosti na mogućnost poplavljivanja.