Internet izdanje kataloga karata i navigacijskih publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta

Goran Strinić (HHI); Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Boris Višić;

Godina: 2010

Link:


Space, Heritage & Future / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : Hrvatski Informatički Zbor-GIS Forum, University of Silesia, 2010. 43-48 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad)

Tijekom priprema za izradu Internet kataloga pomorskih karata i publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta nametnula su se brojna pitanja pa tako i izazovi. Postojeći katalog u papirnatom izdanju (redakcijska inačica) bio je glavni izvor podataka. Tehnologija izrade Internet kataloga daje puno više mogućnosti nego tiskana inačica. Tako smo veliki značaj dali maksimalnom iskorištenju tehnologije da osim osnovnih informacija o kartama, korisnicima ponudimo više. Kako je istovremeno kreirana i aplikacija za Internet izdanje Oglasa za pomorce (OZP), mogućnost spajanja karte kao krajnjeg proizvoda i publikacije koja ispravlja karte (OZP), pokazala se kao neizbježna potreba, ali i inovacija. Održavanje ova dva servisa podijeljeno je na dvije funkcionalne cjeline: unos podataka o kartama i publikacijama i unos sadržaja Oglasa za pomorce. Te funkcije su relacijski povezane a rade se u dva odjela: kartografskom i nautičkom. Djelatnici jednog i drugog odjela unose podatke u dvije baze koje se zatim povezuju, tako da za finalni proizvod imamo katalog proizvoda upotpunjen s podacima za ispravljanje karata i publikacija.

Kao dodatni proizvod, u nastajanju je i GIS preglednik, odnosno Katalog navigacijskih karata i ENC-a razvijen na platformi Google Earth™ i Google Maps™. Ove dvije platforme su izabrane jer su lako dostupne i besplatne aplikacije. Skoro svi radni materijali i podaci potrebni za takvu vrstu kataloga već su prikupljeni tijekom priprema i projektiranja Internet kataloga.