Termohalinska obilježja vode u širem području luke Ploče

Zlatimir Bićanić; Miro Lakoš (HHI);

Godina: 1996

Link:


Acta Geografica Croatica (1330-0466) 31 (1996);(51-68)

Naglašeno velike razlike mikrogeografskoklimatskih, hidroloških i maritimnih značajki na vrlo malom prostoru, potakle su interes i zahtijevale potpuniju raščlambu vrijednosti termohalinskih parametara. Mjerenja uzorkovanja obavljena su sezonski, u zaljevu, jezeru, kanalu, riječnom koritu i morskom području zaklonjenom od izravnog utjecaja s otvorenog mora. Općenito, na svim postajama uočen je značajan utjecaj slatkovodnih dotoka različitog intenziteta, ovisno o položaju i sezoni. Zamijećena je i česta pojava pozitivne termokline i rjeđe, fenomen potpovršinskog halinskog minimuma. Obrađeni su i raščlanjeni podaci iz mjerenja obavljenih u svibnju i rujnu 1990., te u siječnju i ožujku 1991.