Vanjski pojas Republike Hrvatske

Marina Vokić Žužul; Valerija Filipović (HHI);

Godina: 2010

Link:


Republika Hrvatska do danas nije iskoristila mogućnost uspostavljanja svoga vanjskog pojasa u Jadranu. Iako je Pomorski zakonik Republike Hrvatske iz 2004. usvojen nakon donošenja odluke o odgodi primjene njezinoga zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u odnosu na države članice Europske unije, te nakon što je Italija u siječnju 2004. godine proširila svoja prava u okviru tzv. arheološke zone, u njega nisu unijete odredbe o tome pojasu nadzora, o čijoj korisnosti za našu državu ne treba dvojiti. U skladu s člankom 33. Konvencije UN-a o pravu mora, u prostoru širokom 12 milja u smjeru pučine od njezine državne granice na moru Hrvatska bi mogla obavljati nadzor radi sprječavanja i kažnjavanja kršenja njezinih carinskih, fiskalnih i zdravstvenih propisa kao i propisa o useljavanju, počinjenih na njezinome kopnenom području te u njezinim unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnome moru. Primjena tih prava nedvojbeno bi osnažila sigurnost Hrvatske s obzirom na sve rasprostranjenije aktivnosti ilegalne trgovine i organiziranog kriminala na moru posljednjih godina. Temeljem članka 303. Konvencije o pravu mora iz 1982. unutar svoga vanjskog pojasa Hrvatska bi stekla i prava vezana uz zaštitu predmeta arheološke i povijesne naravi koji su nađeni u moru, uključujući i kažnjavanje počinitelja njihovoga neovlaštenog vađenja s dna njezinih unutarnjih morskih voda, teritorijalnoga mora i vanjskoga pojasa. Također, u prilog proglašenja vanjskog pojasa ispred hrvatskih obala govori i Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001., kojom se naša država obvezala već 2004. godine. Prema članku 8. te konvencije, države stranke mogu regulirati i odobriti aktivnosti usmjerene na podvodnu kulturnu baštinu unutar svoga vanjskog pojasa. Budući da se u podmorju izvan našega teritorijalnoga mora, posebice uz njegovu vanjsku granicu, nalaze brojni arheološki i povijesno vrijedni predmeti, valjalo bi što prije usvojiti izmjene i dopune Pomorskog zakonika odredbama o vanjskom pojasu Republike Hrvatske, obuhvaćajući u njima sva prava koja u tome morskom prostoru spomenute konvencije predviđaju.