Novi pristup motrenju promjena razine mora u Hrvatskoj

Ivica Vilibić (HHI); Mirko Orlić; Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI);

Godina: 2005

Link: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=255&lang=hr


Geofizika (0352-3659) 22 (2005); 21-57

Rad sadrži pregled novijih međunarodnih i domaćih aktivnosti usmjerenih prema poboljšanju mareografske mreže na istočnoj obali Jadranskog mora. Najprije su prikazani dostupni mjerni sustavi. Zatim su ukratko prikazana svojstva razine Jadranskog mora, te povijesni razvoj mareografije i istraživanja kolebanja razine mora. Sadašnje aktivnosti u tim istraživanjima prikazane u ovom radu obuhvaćaju institucinalnu strukturu u Republici Hrvatskoj, te pregled novijih projekata i programa (Europska mareografska mreža – istraživačka infrastruktura (ESEAS-RI), Mediteranska implementacija Globalnog sustava za pra}enje razine mora (MedGLOSS), Morske mijene i razina Jadrana on-line, Projekt Jadran). Detaljno su prikazane aktivnosti koje su dovele do nadogradnje hrvatskih mareografa, prijenosa i obrade podataka, te internetskog prikaza podataka u realnom vremenu. Osim toga, u radu se dokumentira uspostava mjerenja vertikalnih pomaka tla, koja je inicirana postavljanjem CGPS sustava na krovu splitskog mareografa tijekom 2004. godine. Prilično truda je uloženo u spašavanje povijesnih mareografskih zapisa, koristeći digitalizaciju i skeniranje zapisa, što će spriječiti trajan gubitak podataka u slučaju uništenja originalnih zapisa. Naposljetku, prikazana su najnovija istraživanja visokofrekventnih oscilacija razine mora i rezonantnog prijenosa energije iz atmosfere u more, omogućena uspostavom 1-minutnih mjerenja na mareografskim postajama, a koja nisu bila moguća s prethodnim analognim sustavima mjerenja.